Zdjęcie prezentujące artykuł

Wolontariusz w OPP – ubezpieczenie i rozliczenie

2017-02-07 22:38:37

Oprócz obowiązków informacyjnych  i obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków pracy OPP ma wobec wolontariusza także obowiązki ubezpieczeniowe oraz rozliczeniowe.

Wolontariusz w OPP

2017-01-31 09:53:17

Kwestie dotyczące zatrudnienia wolontariusza w OPP uregulowane są w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) - w dalszej części artykułu będziemy ją nazywać uppiw. Wolontariatowi został poświęcony dział III “Wolontariat”, czyli art. 42-53 danej ustawy. W zakresie pozostałym do pracy wolontariackiej, w szczególności do porozumień zawieranych z wolontariuszem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Crowdfunding dla OPP

2016-08-30 12:44:15

Twoja Organizacja ma ciekawy projekt, na który brakuje pieniędzy? Chcielibyście rozwinąć swoją działalność charytatywną? To może crowdfunding?

Zdjęcie prezentujące artykuł

CIT-8 – obowiązek OPP wobec urzędu skarbowego

2016-03-15 11:34:57

CIT-8, to formularz, na którym Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) zgłaszają wysokość osiągniętego przez nich dochodu. Zeznanie to należy wysłać do właściwego urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po roku, za który rozliczamy CIT. Z reguły terminem tym jest 31 marca.

1 2 3 4 5 6