Zdjęcie prezentujące artykuł

Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018

2018-11-18 10:57:49

W  roku 2018 miało miejsce kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

Zdjęcie prezentujące artykuł

Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

2018-11-12 11:13:23

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). 

Zdjęcie prezentujące artykuł

Nowe edycje sztandarowych projektów Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

2018-10-06 12:41:52

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego z terenu całego kraju do udziału w tegorocznych edycjach projektów wspomagających finansowanie działalności trzeciego sektora w Polsce. Projekty „PITax dla OPP” oraz „Wspieraj lokalnie” koncentrują się – z dwóch uzupełniających się wzajemnie perspektyw – na efektywnym wykorzystaniu istniejących możliwości finansowania organizacji pożytku publicznego przy wykorzystaniu procedury 1% od PIT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Bezpłatne szkolenie online „Jak zbierać duży 1%”

2017-10-02 00:26:47

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla OPP dotyczące efektywnej kampanii 1%.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Finansowanie kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

2017-09-07 09:32:04

Od dnia 19 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków pochodzących z 1% podatku PIT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

„Wspieraj lokalnie” – darmowy program PIT dla województw, powiatów, gmin i miast.

2017-06-01 21:50:00

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z PITax.pl oferuje darmowy program PIT wszystkim samorządom, które chcą wspierać lokalne Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) a jednocześnie propagować ideę 1% wśród swoich mieszkańców.

Dofinansowanie stron internetowych i darmowa pomoc IT dla OPP

2017-05-23 08:25:00

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych ma zaprasza wszystkie OPP do udziału w nowym projekcie stworzenia profesjonalnej strony internetowej oraz bezpłatnej doraźnej pomocy IT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Darmowa prenumerata dla organizacji, bibliotek, szkół, instytucji kultury oraz przedsiębiorców na 2018 rok

2017-02-28 12:09:47

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza do II edycji projektu bezpłatnej, cyfrowej prenumeraty Gazety Wyborczej premium na 2018 rok.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Wolontariusz w OPP – ubezpieczenie i rozliczenie

2017-02-07 22:38:37

Oprócz obowiązków informacyjnych  i obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków pracy OPP ma wobec wolontariusza także obowiązki ubezpieczeniowe oraz rozliczeniowe.

Wolontariusz w OPP

2017-01-31 09:53:17

Kwestie dotyczące zatrudnienia wolontariusza w OPP uregulowane są w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) - w dalszej części artykułu będziemy ją nazywać uppiw. Wolontariatowi został poświęcony dział III “Wolontariat”, czyli art. 42-53 danej ustawy. W zakresie pozostałym do pracy wolontariackiej, w szczególności do porozumień zawieranych z wolontariuszem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Crowdfunding dla OPP

2016-08-30 12:44:15

Twoja Organizacja ma ciekawy projekt, na który brakuje pieniędzy? Chcielibyście rozwinąć swoją działalność charytatywną? To może crowdfunding?

Zdjęcie prezentujące artykuł

CIT-8 – obowiązek OPP wobec urzędu skarbowego

2016-03-15 11:34:57

CIT-8, to formularz, na którym Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) zgłaszają wysokość osiągniętego przez nich dochodu. Zeznanie to należy wysłać do właściwego urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po roku, za który rozliczamy CIT. Z reguły terminem tym jest 31 marca.

1 2 3 4 5 6