PROJEKTY

IWOP, to aktualnie dwie szeroko zakrojone inicjatywy.

„PITax.pl dla OPP”

Innowacyjny projekt zbiorki 1% dla ponad 1200 organizacji pożytku publicznego, w którym otrzymują Program PIT oraz szereg nowoczesnych narzędzi do efektywnego pozyskiwania funduszy.

„Wspieraj lokalnie”

Projekt umożliwiający wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii lokalnego rozliczania PIT-ów dla ponad 550 jednostek samorządowych

Ponad 1200 organizacji i 550 jednostek samorządowych jest już z nami!

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6

Dane ze zbiórki 1%

Najnowsze dane ze zbiórki 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku ( z rozliczenia za 2018 rok ) opublikowane przez Ministerstwo Finansów 30 września 2019 roku.
miliony złotych
zostało zebrane przez OPP w 2019 r.
milionów złotych zebrały OPP współpracujące z IWOP w 2019 r.
organizacji było uprawnionych do zbierania 1% w 2019 r.
milionów złotych
zebrała największa organizacja w 2019 r.

STATUT

Nasze cele statutowe zakładają przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych w kwestiach usprawniania ich działalności i pozyskiwania funduszy. Skupiamy się w szczególności na rozpowszechnianiu nowoczesnych rozwiązań informatycznych doskonalących organizację pracy oraz propagowaniu wiedzy na temat efektywnych metod pozyskiwania środków finansowych.