Najnowsze dane ze zbiórki 1%

Znane już są dane dotyczące kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2018 roku ( z rozliczenia za 2017 rok ). Ministerstwo Finansów opublikowało informację według stanu na dzień 17 września 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
milinów złotych
zostało zebrane przez OPP w 2018 r.
organizacji było uprawnionych do zbierania 1% w 2018 r.
milionów złotych
zebrała największa organizacja w 2018 r.
groszy zebrała najmniejsza organizacja w 2018 r.

STATUT

Naszym celem jest stworzenie zaplecza nowoczesnych narzędzi dostępnych w internecie, które pomogą organizacjom przezwyciężyć problemy organizacyjne dotyczące finansowania, zarządzania, obsługi księgowej, prawnej oraz IT – aby te mogły skupić się na tym, co robią najlepiej. W 2012 roku rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Pracowni OPP. Zapytaliśmy kilkaset organizacji pozarządowych o ich potrzeby – w odpowiedzi, w pierwszej kolejności skupiliśmy się na budowie rozwiązań wspomagających organizacje w zbieraniu funduszy.

ZBIERAJ 1%

Jednym z najłatwiej dostępnych źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych jest odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób co roku organizacje zbierają ponad pół miliarda złotych. Niektóre z nich stworzyły olbrzymie machiny marketingowe pozwalające im zbierać wiele milionów złotych – w ten sposób powstał konkurencyjny „rynek” walki o podatnika.

Chcąc udostępnić zaawansowane narzędzia i specjalistyczną wiedzę również mniejszym organizacjom rozpoczęliśmy współpracę z firmą PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. – producentem naszym zdaniem najlepszego oprogramowania do wypełniania formularzy PIT. Firma na nasze zlecenie rozbudowała swój program o szereg narzędzi wspomagających OPP – takich jakie niektóre duże organizacje budowały we własnym zakresie, inwestując w nie często setki tysięcy złotych. Naszym celem jest budowa najefektywniejszych narzędzi zbierania 1% i udostępnienie ich wszystkim organizacjom – niezależnie od ich możliwości finansowych, dlatego w ramach projektu „PITax.pl dla OPP” współfinansujemy licencje na oprogramowanie dla organizacji.

PROJEKTY

IWOP to nie tylko 1%. Od 2012 roku prowadzimy trzy szeroko zakrojone projekty:

Zintegrowana platforma usług

Stworzenie internetowej platformy zakupu i dostarczania usług oraz wymiany informacji dla organizacji pozarządowych.

Usługi specjalistów dla OPP

Uruchomienie pełnowartościowych usług prawnych, księgowych oraz IT dla organizacji pozarządowych - stworzenie i finansowanie zespołu specjalistów i wolontariuszy.

Narzędzia pozyskiwania funduszy

Budowa narzędzi wspomagających zbiórkę 1% oraz narzędzi ułatwiających dostęp do informacji o dotacjach i grantach, wsparcie w ich pozyskiwaniu.

Przełom 2017 / 2018 roku jest dla nas szczególnie ważny. Po ponad pięciu latach wytężonej pracy, możemy wraz z naszymi partnerami zaoferować organizacjom pożytku publicznego efekt naszych wysiłków nad stworzeniem narzędzi wspomagających zbieranie funduszy dla organizacji. W styczniu 2018 roku zostanie opublikowana najnowsza i najbardziej zaawansowana kiedykolwiek wersja oprogramowania wspomagającego wypełnianie formularzy PIT wraz z narzędziami zbiórki 1%. Pozostałe projekty wciąż są w realizacji i ich pierwsze uruchomienie planujemy na lata 2018 - 2019.

Ponad 600 organizacji jest już z nami!

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6