Wspieramy finansowanie działalności organizacji pozarządowych.

Nasze projekty

Aktualnie prowadzimy dwa projekty – skierowany do organizacji pożytku publicznego „PITax.pl dla OPP” oraz przygotowany z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego i lokalnych organizacjach „Wspieraj lokalnie”.

PITax.pl dla OPP

PITax.pl dla OPP

„PITax.pl dla OPP” jest innowacyjnym projektem mającym na celu pomoc organizacjom pożytku publicznego w regularnym finansowaniu działań statutowych. Projekt jest realizowany od 2014 roku przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki i koncentruje się na wsparciu OPP w skutecznym pozyskiwaniu funduszy z 1% podatku dochodowego.

Wspieraj Lokalnie

Wspieraj Lokalnie

„Wspieraj lokalnie” to nowatorski projekt, który powstał w efekcie przeświadczenia o kluczowym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego. Projekt realizowany jest rokrocznie, począwszy od sezonu rozliczeń PIT 2017/2018 i łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jesteśmy skuteczni

Szczegółowo analizujemy efekty realizacji naszych projektów, a wnioski uwzględniamy w kolejnych odsłonach „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie”.

1290.


1290 organizacji pożytku publicznego w „PITax.pl dla OPP” 2020/2021.

W najnowszej edycji projektu „PITax.pl dla OPP” wzięło udział 1290 organizacji pożytku publicznego, które skorzystały w kampanii 1% z przygotowanych przez nas cyfrowych narzędzi.

389.


Ponad 389 mln zł z 1% podatku dochodowego.

Organizacje pożytku publicznego biorące udział w projekcie „PITax.pl dla OPP” w sezonie rozliczeniowym 2019/2020 zebrały łącznie ponad 389 mln zł w ramach 1% podatku dochodowego.

557.


557 jednostek samorządu terytorialnego we „Wspieraj lokalnie” 2020/2021.

W najnowszej edycji projektu „Wspieraj lokalnie” wzięło udział 557 jednostek samorządu terytorialnego, które skorzystały z przygotowanego przez nas programu do rozliczeń PIT.

4279.


4279 organizacji pożytku publicznego we „Wspieraj lokalnie” 2020/2021.

W najnowszej edycji projektu „Wspieraj lokalnie” w konfiguracjach przygotowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, znalazło się 4279 OPP.

Prowadzimy szczegółowe statystyki dotyczące każdej edycji naszych projektów.

Aktualności

Podatek dochodowy od osób prawnych dla NGO

2021-09-10 13:56:07

Stowarzyszenia i fundacje oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że podmioty te płacą podatek od dochodów.

Ubezpieczenie wolontariusza w organizacji pozarządowej

2021-07-16 12:26:22

Ustawa o wolontariacie zobowiązuje NGO do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. O czym należy pamiętać w kwestii ubezpieczenia wolontariusza?

Jak finansować działalność organizacji pozarządowej

2021-06-08 08:26:12

W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą finansować swoją działalność – wszystkie najważniejsze drogi pozyskiwania funduszy przez NGO.

W jaki sposób Polki i Polacy postrzegają organizacje pozarządowe?

2021-05-28 13:55:57

Jedną z kluczowych kwestii dla istnienia i działania organizacji pozarządowych jest ich społeczny wizerunek. Czy Polki i Polacy ufają organizacjom pozarządowym? Jakie działania organizacji są szczególnie doceniane. Jak oceniana jest skuteczność trzeciego sektora w porównaniu do instytucji państwowych?

Referencje

Co mówią o nas współpracujące z nami organizacje.

Lokalizacje OPP i jednostek samorządu terytorialnego

W naszych projektach biorą udział organizacje pożytku publicznego i jednostki samorządu terytorialnego z terenu całej Polski