Zdjęcie prezentujące artykuł

Ubezpieczenie wolontariusza w organizacji pozarządowej

2021-07-16 12:26:22

Ustawa o wolontariacie zobowiązuje NGO do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. O czym należy pamiętać w kwestii ubezpieczenia wolontariusza?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Jak finansować działalność organizacji pozarządowej

2021-06-08 08:26:12

W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą finansować swoją działalność – wszystkie najważniejsze drogi pozyskiwania funduszy przez NGO.

Zdjęcie prezentujące artykuł

W jaki sposób Polki i Polacy postrzegają organizacje pozarządowe?

2021-05-28 13:55:57

Jedną z kluczowych kwestii dla istnienia i działania organizacji pozarządowych jest ich społeczny wizerunek. Czy Polki i Polacy ufają organizacjom pozarządowym? Jakie działania organizacji są szczególnie doceniane. Jak oceniana jest skuteczność trzeciego sektora w porównaniu do instytucji państwowych?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Rok w pandemii: NGO

2021-04-02 14:52:00

Ogromna większość organizacji pozarządowych w Polsce zdecydowanie odczuwa negatywny wpływ pandemii. Z uwagi na nagłą zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej i wprowadzone ograniczenia w organizacjach pozarządowych dochodziło do zwieszenia działalności, utraty źródeł finansowania i zerwania kontaktu z odbiorcami działań.

Zdjęcie prezentujące artykuł

1% w PIT 2021 – pytania i odpowiedzi

2021-02-26 15:30:55

15 lutego oficjalnie rozpoczął się sezon rozliczeń podatkowych. Oznacza to, że na dobre rozpoczyna się także sezon jednoprocentowy dla podatników i organizacji pożytku publicznego. Co trzeba wiedzieć o 1% PIT?

Zdjęcie prezentujące artykuł

400 tysięcy wniosków odrzuconych – kontrowersje wokół odrzucenia wniosków o przekazanie 1%

2021-01-29 16:15:09

W 2020 r. roku zmienił się system przekazywania przez urzędy skarbowe środków z 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego. Ponadto odrzucono aż 400 tysięcy wniosków o przekazanie środków z 1%.

Zdjęcie prezentujące artykuł

1 % podatku PIT – podstawowe zagadnienia

2020-12-29 16:46:15

Właśnie opublikowano listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2020. Czym jest 1% i jakie organizacje mają do niego prawo?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Na co mogą zostać wydane pieniądze z 1%?

2020-11-23 16:16:27

W jaki sposób można wydawać pieniądze otrzymane z 1% podatku dochodowego przekazanego przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego? Jakie ograniczenia obowiązują OPP w dysponowaniu tymi środkami?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Aktualizacja wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku

2020-10-06 15:09:09

5 października 2020 nastąpiła kolejna aktualizcja listy organizacji mających prawo do otrzymania 1% za rok 2019.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Formalności w organizacji związanie z zatrudnianiem pracowników

2020-09-15 09:30:00

Aby organizacja pozarządowa mogła sprawnie funkcjonować oraz realizować wyznaczone przez siebie cele, np. społeczne, w sferze zadań publicznych lub działalność gospodarczą, nierzadko musi zatrudnić pracowników. Fundacje i stowarzyszenia obowiązują dokładnie takie same przepisy z zakresu prawa pracy jak każdą inną firmą.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Jakie obowiązki podatkowe mają organizacje pozarządowe?

2020-07-31 13:15:24

Organizacje pozarządowe powstają zazwyczaj z myślą o działalności społecznej i realizacji określonych projektów o nierzadko charytatywnym bądź filantropijnym charakterze. Nie należy jednak zapominać, że NGO mają także pewne obowiązki wobec urzędu skarbowego. Jakie podatki płacą organizacje pozarządowe?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Ogólne zasady współpracy organizacji pozarządowej z sektorem publicznym

2020-05-18 16:59:20

Organizacje pozarządowe mogą i powinny nawiązywać współpracę z administracją publiczną – wynika to z zapisanej w Konstytucji zasady subsydiarności (pomocniczości). Istnieją trzy podstawowe formy takiej współpracy.

1 2 3 4 5