Zdjęcie prezentujące artykuł

Polski Ład wprowadza ryzyko kaskadowej zapaści finansowania trzeciego sektora z 1% podatku

2022-05-17 12:01:40

Obowiązujący od początku roku Polski Ład, jak również przyjęte przez Sejm kolejne zmiany podatkowe, jeśli wejdą do porządku prawnego w obecnej formie, oznaczają zapaść finansowania organizacji pozarządowych w stopniu, którego parlamentarzyści nie są zapewne świadomi.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Polski Ład i nowe propozycje podatkowe rządu a 1%

2022-04-11 13:30:28

Polski Ład, obwiązujący od początku roku 2022, już na etapie projektu budził obawy, że spowoduje znaczne pogorszenie kondycji trzeciego sektora. Marcowe propozycje rządu dotyczące przepisów podatkowych – jeśli zostaną uchwalone – jeszcze bardziej skomplikują sytuację organizacji pozarządowych finansujących swoją działalność z 1%.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Płatności na rachunek oszczędnościowy IWOP, który nie znajduje się na „Białej liście”.

2022-03-22 10:10:07

W związku z wątpliwościami organizacji pozarządowych współpracujących z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych dotyczącymi płatności na rachunek oszczędnościowy IWOP, który nie znajduje się w Wykazie podatników VAT, czyli na tzw. Białej liście, wyjaśniamy tę kwestię.

Zdjęcie prezentujące artykuł

IWOP włącza się do pomocy dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-03 15:34:20

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych będzie zajmował się koordynacją działań organizacji pozarządowych wspierających ukraińskich uchodźców w Polsce.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Pilna akcja informacyjna na rzecz Ukrainy

2022-03-03 14:12:45

Pilne! Akcja informacyjna na rzecz Ukrainy – potrzebne działanie TERAZ. Jutro w Rosji może zostać wprowadzony stan wojenny. Możliwość kontaktu z Rosjanami może zostać utracona.

Zdjęcie prezentujące artykuł

1% podatku dochodowego i cel szczegółowy

2022-02-11 15:01:39

Czym jest 1% podatku dochodowego? Czy mogą z niego korzystać organizacje pozarządowe, które nie mają statusu OPP? Jakie znaczenie ma w deklaracji podatkowej tzw. cel szczegółowy?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Zalety statusu OPP organizacji pozarządowej

2021-12-30 14:31:13

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego, poza prawem do otrzymania 1% PIT, niesie ze sobą szereg korzyści i przywilejów oraz zwalnia z pewnych opłat i podatków.

Zdjęcie prezentujące artykuł

1% i ochrona danych osobowych

2021-11-25 12:47:42

Co roku organizacje pożytku publicznego, którym przekazano w czasie rozliczenia podatkowego 1% PIT, otrzymują dane dotyczące podatników oraz określonych przez nich celów szczegółowych. Co z tymi danymi organizacja może i powinna zrobić? Jakimi zasadami ochrony danych osobowych należy się w takich okolicznościach kierować?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Wpływ Polskiego Ładu na sytuację organizacji pozarządowych

2021-10-21 09:11:04

Pomimo że nowelizacja ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu nie jest bezpośrednio skierowana do organizacji pozarządowych, będzie miała znaczący wpływ na ich sytuację. Czego mogą spodziewać się po Polskim Ładzie NGO-sy?

Zdjęcie prezentujące artykuł

Informacje o 1% podatku PIT przekazanego OPP w roku 2021

2021-09-30 14:56:43

Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało informacje o kwotach z 1% z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2021 r. z rozliczenia podatku za 2020 r.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Podatek dochodowy od osób prawnych dla NGO

2021-09-10 13:56:07

Stowarzyszenia i fundacje oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że podmioty te płacą podatek od dochodów.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Ubezpieczenie wolontariusza w organizacji pozarządowej

2021-07-16 12:26:22

Ustawa o wolontariacie zobowiązuje NGO do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. O czym należy pamiętać w kwestii ubezpieczenia wolontariusza?

1 2 3 4 5