O projekcie

Innowacyjna aplikacja do rozliczeń PIT

W ramach projektu samorządy otrzymują bezpłatną i dostosowaną do swoich potrzeb, innowacyjną aplikację internetową do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. W aplikacji znajduje się herb jednostki samorządowej, opis korzyści wynikających z rozliczania podatku na terenie danego samorządu oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres faktycznego pobytu, a nie tylko zameldowania. Spersonalizowana wersja aplikacji PITax.pl zachęca także podatnika do przekazania 1,5% na rzecz lokalnych OPP. Każda z jednostek samorządowych biorących udział w projekcie otrzymuje od IWOP specjalnie przygotowane narzędzia promocji 1,5% PIT, w tym banery/przyciski do umieszczenia na stronie internetowej, które można powielać bez ograniczeń i w dowolnej formie.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Korzyści finansowe, wizerunkowe i społeczne

Projekt „Wspieraj lokalnie” jest skierowany do nowoczesnych samorządów, które chciałyby efektywnie połączyć kampanię lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia:

  • bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji aplikacji do rozliczeń PIT
  • zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1,5% podatku dochodowego
  • zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania
  • wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego
  • realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
  • budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność
  • zwiększenie świadomości 1,5% podatku dochodowego jako metody finansowania lokalnych OPP

Obowiązki samorządu i OPP

Udział w projekcie wymaga tylko minimalnego zaangażowania ze strony samorządu – ogranicza się ono do udostępnienia treści promujących region, zweryfikowania listy lokalnie działających organizacji oraz umieszczenia na stronie internetowej odnośników do specjalnie przygotowanej aplikacji. Dodatkowo samorządy, mając na uwadze powodzenie kampanii 1,5%, mogą propagować projekt wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców danego regionu. Lokalne organizacje pozarządowe, które zostaną zamieszczone w aplikacji, nie muszą angażować się w działania związane z projektem. Warto jednak, aby uzupełniły informacje o swojej działalności w internetowym katalogu projektu „Wspieraj lokalnie” – dzięki temu będą bardziej atrakcyjnie reprezentowane w aplikacji.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Brak zobowiązań finansowych

Uczestnictwo w projekcie oraz aplikacja do rozliczeń PIT są bezpłatne zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, jak i podatników.