Strona Główna » PITax.pl dla OPP » O projekcie

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn z wykorzystaniem internetu i nowoczesnych narzędzi informatycznych. Organizacje pożytku publicznego otrzymują licencję na program PIT ze zintegrowanym numerem KRS oraz szereg narzędzi wspomagających pozyskiwanie 1,5%.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Zasięg projektu

Projekt ma charakter otwarty dla wszystkich organizacji pożytku publicznego w Polsce. W sezonie 2021/2022 z narzędzi informatycznych „PITax.pl dla OPP” skorzystało ponad 1300 organizacji. Aktualna baza współpracujących OPP znajduje się w katalogu OPP: 

Koszty

Udział w projekcie, a co za tym idzie, uzyskanie licencji na narzędzia informatyczne „PITax.pl dla OPP” uzależnione jest od okresu przystąpienia do Projektu oraz wysokości 1,5% zebranego przez OPP w roku poprzednim:

  1. Jeśli data przystąpienia do projektu będzie miała miejsce pomiędzy 1 września i 31 grudnia, opłata za udział w projekcie wynosić będzie:
    • 39 zł brutto (z VAT) dla organizacji, które w roku poprzedzającym przystąpienie do projektu osiągnęły przychód tytułem 1,5% podatku poniżej 50.000 zł
    • 399 zł brutto (z VAT) dla organizacji, które w roku poprzedzającym przystąpienie do projektu osiągnęły przychód tytułem 1,5% podatku pomiędzy 50.000 zł i 750.000 zł
    • 1399 zł brutto (z VAT) dla organizacji, które w roku poprzedzającym przystąpienie do projektu osiągnęły przychód tytułem 1,5% podatku powyżej 750.000 zł
  2. Organizacja nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów pod warunkiem, że nie później niż do 31 grudnia uiści ww. opłatę, przeprowadzi podstawową konfigurację Narzędzi, tj. umieści na stronach internetowych przyciski, bannery i/lub inne Narzędzia kierujące do Strony docelowej (Landing page) oraz opublikuje informację o partycypacji w projekcie.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Przystąpienie do projektu

Szczegółowe informacje na temat wszystkich narzędzi udostępnianych organizacjom w ramach „PITax.pl dla OPP” znajdują się w dziale Narzędzia i usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i skontaktowania się z koordynatorem projektu prosimy wypełnić formularz kontaktowy.
Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentacją projektu.