Strona Główna » PITax.pl dla OPP » O projekcie

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn z wykorzystaniem internetu i nowoczesnych narzędzi informatycznych. Organizacje pożytku publicznego otrzymują licencję na program PIT ze zintegrowanym numerem KRS oraz szereg narzędzi wspomagających pozyskiwanie 1,5%.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Zasięg projektu

Projekt ma charakter otwarty dla wszystkich organizacji pożytku publicznego w Polsce. W sezonie 2021/2022 z narzędzi informatycznych „PITax.pl dla OPP” skorzystało ponad 1300 organizacji. Aktualna baza współpracujących OPP znajduje się w katalogu OPP: 

Koszty

Udział w projekcie, a co za tym idzie, uzyskanie licencji na narzędzia informatyczne „PITax.pl dla OPP” odbywa się na podstawie prostych, jednoznacznie zdefiniowanych warunków finansowych:

  1. Opłata administracyjna, jaką ponosi organizacja na rzecz Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, jest uzależniona od kwoty 1% podatku otrzymanego przez organizację w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy obsługiwany przez projekt i wynosi odpowiednio:
    • 2 zł dla OPP, której przychód z 1% był nie wyższy niż 20 000 zł.
    • 20 zł dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 20 000 zł jednak jednak nie wyższy niż 200 000 zł.
    • 200 zł dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 200 000 zł jednak nie wyższy niż 2 000 000 zł.
    • 800 zł dla OPP, której przychód z 1% był wyższy niż 2 000 000 zł.
  2. Organizacja nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów pod warunkiem, że na stronie internetowej, na której korzysta z przygotowanych przez IWOP narzędzi, zgodnie ze wskazówkami zostanie zamieszczona informacja o partycypacji w projekcie.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Przystąpienie do projektu

Szczegółowe informacje na temat wszystkich narzędzi udostępnianych organizacjom w ramach „PITax.pl dla OPP” znajdują się w dziale Narzędzia i usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i skontaktowania się z koordynatorem projektu prosimy wypełnić formularz kontaktowy.
Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentacją projektu.