Prywatna opieka medyczna LUX MED dla OPP

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób działających na co dzień dla dobra wspólnego, Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował projekt, w ramach którego pracownicy i pracowniczki organizacji pożytku publicznego mogą skorzystać ze specjalnej oferty prywatnej opieki medycznej LUX MED, świadczonej przez naszego partnera, firmę Benefit Consulting. 

Starannie opracowana i dostosowana do wymagań III sektora prywatna opieka medyczna LUX MED jest wsparciem dla tych OPP, które nie mogą zapewnić swoim zespołom dostępu do tego typu rozwiązań. Od teraz wszystkie osoby działające na rzecz dobra publicznego mogą zyskać dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie, do niedawna zarezerwowanych jedynie dla korporacji i większych zakładów pracy.

Prywatna opieka medyczna LUX MED dla OPP

Dlaczego warto?

Korzystne warunki

Nasz partner oferuje osobom współpracującym z OPP kompleksową prywatną opiekę medyczną LUX MED na bardzo korzystnych warunkach, do tej pory niedostępnych dla klientów indywidualnych czy mniejszych organizacji.

Brak limitów i zobowiązań dla organizacji

Aby przystąpić do programu prywatnej opieki medycznej LUX MED dla OPP, wystarczy jedna chętna osoba, zatrudniona w dowolny sposób – również na zasadach wolontariatu. Na organizacji zatrudniającej nie ciążą żadne zobowiązania czy limity.

Łatwość obsługi

Cały proces został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć wszelkie formalności. Nie ma tu żadnych skomplikowanych procedur – wszystko załatwisz za pomocą jednego formularza, dostępnego po zalogowaniu się na konto OPP.

Motywacja i satysfakcja

Nie tylko zadbasz o zdrowie Twoje i Twoich pracowników, ale również podniesiesz morale zespołu, oferując benefity porównywalne z tymi, jakie można spotkać w dużych korporacjach. Takie działanie sprzyja tworzeniu lepszego środowiska pracy, zwiększa motywację i lojalność pracowników, budując jednocześnie pozytywny wizerunek OPP na rynku pracy.

Prywatna opieka medyczna LUX MED to nie tylko ochrona zdrowia – to inwestycja w ludzi, którzy każdego dnia przyczyniają się do tworzenia lepszego świata. Wybierz dla siebie i swojej organizacji to, co najlepsze. Wspólnie zadbajmy o tych, którzy dbają o innych.

Dokumenty

Opis dostępnych pakietów, zakres usług, regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są po zalogowaniu na konto OPP.

 

Projekt został przygotowany z myślą o uproszczeniu formalności do minimum, jednak przed wyborem usługi zalecamy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, a szczególnie z zakresem usług, tak aby wybrać pakiet odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Odpowiedzi na
ważne pytania

Do programu mogą dołączyć organizacje posiadające aktywne konto OPP na stronie internetowej www.iwop.pl.

Z prywatnej opieki medycznej LUX MED dla OPP może skorzystać każda osoba, która w chwili składania deklaracji pracuje w OPP na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (w tym kontraktu B2B) lub współpracuje na zasadzie wolontariatu. Z prywatnej opieki medycznej LUX MED dla OPP nie mogą korzystać osoby, które były lub są podopiecznymi organizacji.

OPP nie mogą zgłaszać podopiecznych czy też osób, które kiedykolwiek posiadały w organizacji swoje subkonta. Podopieczni to osoby, które otrzymują wsparcie od organizacji lub są beneficjentami podejmowanych przez nią działań. Wsparcie to przybiera różne formy, w zależności od celów i zakresu działalności organizacji.

Warunki i zakres pakietów prywatnej opieki medycznej LUX MED dla OPP dostępne są po zalogowaniu na konto OPP. Zorientuj się, kto ma dostęp do konta w Twojej organizacji, i poproś tę osobę o dokumenty.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:


tel. 888 800 150

e-mail: luxmed@iwop.pl