Rozlicz PIT 2022 online i poczuj się lepiej

2021-11-26 13:27:41

Amerykańskie prace badawcze z zakresu psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej zdają się sugerować, iż płacenie podatków wywołuje w naszym życiu psychicznym emocje przypominające te, których doznajemy, dokonując wpłaty na cele charytatywne. Niestety nie dotyczy to samego procesu przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej – ten zazwyczaj wiąże się z dużym dyskomfortem. Program PIT 2022 online może znacznie złagodzić ten dyskomfort.

PIT 2022 – podstawowe zagadnienia

2021-11-24 10:30:10

W najbliższym czasie, jak co roku, staniemy przed koniecznością skonfrontowania się z polskim systemem podatkowym. Prawdopodobnie większość z nas wybierze rozliczenie PIT 2022 online i jest to niewątpliwie najłatwiejsza droga poprzez meandry podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym kraju.

Rozliczenie PIT 2022: Praktyczne informacje

2021-11-19 13:18:29

Rozliczenie PIT-u jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiąga dochody (przychody). W zależności od ich rodzaju – konieczne jest złożenie innego formularza PIT w 2021 r. Sprawdź, który druk powinieneś wybrać i w jakim terminie przekazać go do urzędu skarbowego.

PIT po terminie – kara, czynny żal

2021-11-19 12:52:32

Każdy podatnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe w wyznaczonym czasie. W większości przypadków jest to 30 kwietnia. Złożenie PIT-u po terminie jest uchybieniem, które rodzi konsekwencje karno-skarbowe. Możesz ich uniknąć, wykorzystując instytucję czynnego żalu.

PIT emeryta – 40A/11A, czy trzeba rozliczać, ulgi i odliczenia, kiedy zwrot podatku

2021-11-19 12:47:46

Emeryt pobierający świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego PIT 40A/PIT 11A. Jeśli poza emeryturą nie ma innego źródła dochodów – rozlicza go organ rentowy. W przeciwnym wypadku to sam podatnik odpowiada za terminowe złożenie rocznego zeznania podatkowego.

PIT dla młodych – co to jest, czy trzeba rozliczać?

2021-11-19 12:31:57

PIT dla młodych, zwany również Bez PIT-em dla młodych to ulga, z której mogą skorzystać osoby do 26 roku życia. Ze zwolnienia z konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie może jednak skorzystać każdy młody podatnik. Kwestię tę warunkują formy zatrudnienia oraz limit dochodów osiągniętych w ciągu roku, za który składany jest PIT.

Kryterium dochodowe – jak je obliczyć, ile wyniesie w 2022 r.

2021-11-19 11:52:58

Trudna sytuacja materialna rodzin i osób samotnych sprawia, że wiele osób poszukuje możliwych form wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i materialnych. Nie każdy jednak może skorzystać z wybranych rodzajów pomocy państwa. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Korekta PIT 11 – jak skorygować najczęstsze błędy?

2021-11-19 11:49:04

PIT 11 po zakończeniu roku podatkowego uzupełnia pracodawca i dostarcza formularz nie tylko do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia, ale również pracownikowi do 28/29 lutego. Niestety nie zawsze dokument uzupełniony jest poprawnie. W przypadku niektórych omyłek konieczna jest korekta PIT 11.

Darowizny na cele pożytku publicznego – ile można odliczyć, rodzaje darowizn

2021-11-19 11:37:49

Darowizny na cele pożytku publicznego możesz odliczyć w swoim PIT 2021/2022 od dochodu do wysokości stanowiącej 6 proc. jego wartości. Prawo to przysługuje podatnikom, którzy korzystają z formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 37, pod warunkiem, że fakt przekazania darowizny zostanie przez nich należycie udokumentowany.

Ulga na dzieci 2021/2022 – limit dochodu, ile wynosi, komu przysługuje

2021-11-19 11:24:50

Ulga na dziecko to jedna z najczęściej wykorzystywanych form obniżenia podatku należnego do zapłaty w rocznym rozliczeniu PIT. Nie wystarczy jednak być rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą, by z ulgi prorodzinnej skorzystać. Ważny jest również limit dochodów i forma ich opodatkowania.

PIT 28 2021/2022 – co to jest, do kiedy złożyć, jak zapłacić podatek?

2021-11-19 11:22:14

Roczną deklarację PIT 28 składa się do urzędu skarbowego w terminie wcześniejszym niż inne roczne formularze podatkowe, bo do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie obejmuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość  odliczeń  oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czym wyróżnia się dobry program do rozliczania PIT 2022

2021-11-17 11:08:37

Wypełnienie deklaracji podatkowej nieomal wszystkim kojarzy się z mozolną i nieprzyjemną czynnością. Odpowiedzią na takowe nastroje, może być program PIT 2022 online PIT. Niezależnie od narzędzia, na które ostatecznie się zdecydujemy, powinno ono ułatwiać wszystkie czynności związane ze składaniem zeznania podatkowego. Warto mieć jednak na uwadze, że niektóre z programów wypełniają to zadanie lepiej od swoich konkurentów.

1 2 3 4 5 ... 20