2024 rok będzie wiązał się z wieloma trudnościami w rozliczeniu e-pit przez podatników. Wbrew powszechnemu uznaniu, zmiany prawne obejmują nie tylko przedsiębiorców, lecz również osoby, których rozliczeniem podatkowym zajmuje się ich płatnik (np. pracodawca, zakład ubezpieczeń itp.)

PIT 2023 – jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Rozliczenie PIT 2024 będzie obarczone jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że PIT-28 2024 (za 2023 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.). Ze wskazanego terminu skorzystają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2024 czy Twój e-pit 2024).

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykułe: Wszystkie deklaracje podatkowe PIT z jednolitym terminem złożenia

Podatnicy rozliczający się za pośrednictwem płatnika

Wymiar zmian w prawie podatkowym epit 2024 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia online.

Do najważniejszych elementów rozliczeniowych e-pit 2023 (e-pit 2024) dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

  1. Kwota wolna od podatku, której dotyczy rozliczenie pit 2024 wynosi 30 000 zł,
  2. Obniżka stawki podatku na skali podatkowej do 12 proc. – dotyczy pit 2023 dla osób o dochodach nie większych aniżeli 120 000 zł,
  3. Sposób rozliczenia składki zdrowotnej (wraz z niemożnością jej odliczenia/zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania PIT/ePIT)

Jak należy obliczyć wynagrodzenie netto dla najpowszechniej stosowanych umów?

Nowe zwolnienia w PIT za 2023 r.

Poza zmianami podatkowym PIT 2024 zwiększającymi nasze obciążenia finansowe, pojawił się również szereg zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich należy wyróżnić:

  • Ulga na terminal płatniczy,
  • Ulga na robotyzację,
  • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
  • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. “tarczy antyinflacyjnej”,
  • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
  • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
  • Ulga na zabytki.

W celu prawidłowego rozliczenia wszystkich ulg i odliczeń warto zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Poradnik w zakresie przygotowań do rozliczenia za 2023 r. znajdziesz w opracowaniu PIT 2024.