Składka zdrowotna 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2023-01-20 13:48:04

Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W znaczącej części jest to rezultat zmiany sposobu opodatkowania w następstwie wprowadzenia Polskiego Ładu. W 2023 roku ryczałtowcy zapłacą wyższą składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna 2023 – podatek liniowy

2023-01-18 15:26:09

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, podatnicy podatku liniowego dotkliwie odczuli nowe zasady naliczania składki zdrowotnej. Celem zniwelowania dotkliwych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, „liniowcom” przyznano możliwość odliczenia składek zdrowotnych w ograniczonym zakresie. Został ogłoszony nowy limit obowiązujący w rozliczeniu za 2023 rok.

Minimalna składka zdrowotna

2023-01-10 17:16:55

Polski Ład znacząco wpłynął na sposób ustalania składki zdrowotnej, uniemożliwiając wielu podatnikom odliczenie ubezpieczenie. Wraz z nowymi wskaźnikami na 2023 r. podwyżce uległa również minimalna wartość składki zdrowotnej.

Najniższa krajowa 2023 – wartość netto

2023-01-09 16:08:44

Aż dwukrotnie w trakcie roku zyskają podatnicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę. Pierwsza podwyżka obowiązuje od 1 stycznia, zaś kolejna wejdzie w życie już z początkiem drugiego półrocza. W poniższej publikacji wskazujemy ile pracownicy otrzymają „na rękę” oraz kogo obowiązuje najniższa krajowa.

Wyższy limit IKZE 2023

2022-12-04 23:07:50

Lokowanie naszych oszczędności w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego wiąże się z niższym zobowiązaniem podatkowym w PIT. Jeszcze do końca 2022 roku dokonując wpłat na IKZE będziemy mogli obniżyć nasz podatek do zapłaty, zaś na następny okres rozliczeniowy odliczymy znacznie więcej aniżeli dotychczas.

Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 dla przedsiębiorców

2022-10-27 15:12:33

Wraz z początkiem 2023 roku przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć z rekordową podwyżką składek na ubezpieczenia społeczne. Historyczna wartość wzrostu kwot odprowadzanych do ZUS wynika z tzw. ustawy budżetowej przyjętej na przyszły rok.

Kryterium dochodowe – jak je obliczyć, ile wyniesie w 2022 r.

2021-11-19 11:52:58

Trudna sytuacja materialna rodzin i osób samotnych sprawia, że wiele osób poszukuje możliwych form wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i materialnych. Nie każdy jednak może skorzystać z wybranych rodzajów pomocy państwa. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenie 500+ na dzieci a kwestia opodatkowania

2021-01-27 12:42:00

 Od 2015 roku funkcjonuje w Polsce rządowy program 500+, pozwalający na uzyskanie świadczeń pieniężnych na drugie i każde kolejne dziecko, a po spełnieniu odpowiednich wymogów, również na dziecko pierwsze.