Strona Główna » Aktualności » Programy do rozliczania PIT z numerem KRS – jaka przyszłość?

Programy do rozliczania PIT z numerem KRS – jaka przyszłość?

Autor: - Data publikacji: 2019-10-22 11:06:06

Od czasu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT coraz częściej słyszymy głosy przepowiadające rychły zmierzch popularności programów do rozliczania PIT i kwestionujące dalszą ich przydatność dla OPP w kampanii 1%. Skala rządowego przedsięwzięcia może imponować, czy jednak stanowi ono rzeczywisty postęp i czy należy automatycznie uznać jego wyższość?

Przede wszystkim warto zauważyć, że popularność platformy Twój e-PIT wynika z jednej strony z wielomilionowych rządowych nakładów poniesionych na reklamę tego rozwiązania, z drugiej z prostego faktu, że umożliwia ono tzw. rozliczenie automatyczne. Jak wiadomo, dobrze opłacona reklama nie świadczy jeszcze o jakości produktu. Co do automatycznego rozliczenia to jest ono argumentem tylko dla tej części podatników, którym nie zależy na skrupulatnym zastosowaniu wszystkich możliwych ulg podatkowych.

Automatycznie rozliczenie, wbrew marketingowym informacjom administracji państwowej, nie daje możliwości zastosowania wszystkich dostępnych ulg podatkowych.

Sięgając do archiwalnych wypowiedzi osób odpowiedzialnych za przygotowanie obowiązującego w Polsce od lat 90. systemu podatkowego, w tym obowiązku składania zeznań podatkowych, staje się oczywiste, że jednym z głównych celów rocznych zeznań było budowanie świadomości obywatelskiej. W tym kontekście Twój e-PIT można więc raczej uznać za próbę odwrócenia uwagi od faktu płacenia podatku oraz możliwości ograniczania jego wysokości, m.in. poprzez zastosowanie ulg oraz optymalizacji podatkowych niż za ułatwienie.  

W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb rozwiązanie takie jak PITax.pl Łatwe podatki nie ma sobie równych. Praktyka wskazuje, że jeśli system rozliczeniowy przypomina o możliwości zastosowania poszczególnych ulg  – podatnicy ponad dwa razy częściej je rozliczają. Oczywiście nie można spodziewać się tego po rządowej platformie – każda nierozliczona ulga to dodatkowe pieniądze w budżecie, które rząd może przeznaczyć na swoje wydatki. Innymi słowy, korzystanie z programu poborcy podatku nie może być w interesie płatnika tegoż podatku.

Interesującą kwestią do zbadania wydaje się  ustalenie wpływu usługi Twój e-PIT na wysokość kwot przekazanych OPP w ramach 1%. Statystyki Ministerstwa Finansów wskazują na utrzymanie trendu wzrostowego wartości przekazanego 1% podatku na niezmienionym poziomie ok. 14%  przez kolejny rok z rzędu. To, czego nie widać w statystykach Ministerstwa to fakt, że zmianie uległa struktura kanałów pozyskania 1% podatku. Znaczącą zmianą było wprowadzenie zasady domyślnego przepisywania numeru KRS z roku poprzedniego i utrzymanie tendencji wzrostowej było możliwe właśnie dzięki temu mechanizmowi – w przeciwnym razie zanotowalibyśmy znaczący spadek przychodu z 1% podatku. Głównymi beneficjentami takiego rozwiązania stały się organizacje korzystające z usług i programów do rozliczania PIT, które nie koncentrują się na stałej bazie darczyńców, lecz co roku przekonują do siebie rzesze nowych podatników. Wśród organizacji koncentrujących się na stałej bazie darczyńców efekt kumulacyjny przyrostu 1% podatku nie występuje.  

Należy zwrócić uwagę, że kampania reklamowa Ministerstwa Finansów promująca rozliczenie przez internet zwiększyła bazę podatników rozliczających PIT-y przez internet z 11 mln osób w roku 2018 do 18 mln osób rok później. Jest to niespotykany dotąd przyrost i co ważne – doprowadził on także do wzrostu zainteresowania ofertą usług oferowanych przez podmioty komercyjne. Część z tych ściągniętych do internetu podatników już teraz zdecydowała się na skorzystanie z usług online alternatywnych wobec rządowej propozycji, a wraz ze wzrostem świadomości, że interesy administratora platformy Twój e-PIT nie są spójne z interesem podatnika,  popularność rozwiązań ukierunkowanych na rzeczywiste korzyści dla obywateli może w dalszym ciągu rosnąć. 

Warto zwrócić też uwagę na przyspieszenie panującego od lat trendu odchodzenia podatników od korzystania z programów instalowanych na komputerze na rzecz usług dostępnych w przeglądarce internetowej. Trend ten został znacznie wzmocniony przez promocję platformy Twój e-PIT i zapewne utrzyma się, marginalizując programy przeznaczone do instalacji, które stanowią podstawę oferty wielu producentów oprogramowania rozliczeniowego.

Należy także podkreślić, że osoba, która za pomocą programu przekaże organizacji 1%, a w kolejnych latach skorzysta z automatycznego rozliczenia na Twój e-PIT lub też w ogóle zrezygnuje z rozliczenia – po raz kolejny przekaże 1% tej samej organizacji. W przypadku rozliczenia automatycznego numer KRS jest przepisywany z ubiegłorocznego zeznania – i jest to fundamentalna zmiana, dzięki której starania o wskazanie numeru KRS organizacji mogą przynosić korzyści przez wiele kolejnych lat. Zwiększone przychody dla organizacji wynikające z tego mechanizmu mogliśmy zaobserwować już w tym roku i będą się one kumulowały w kolejnych latach. 

Jaka jest więc przyszłość programów do rozliczania PIT w kampanii 1%? Wszystko wskazuje na to, że najlepsze z nich wciąż z powodzeniem wspierać będą działalność Organizacji Pożytku Publicznego. Ogromna rzesza podatników ma potrzeby daleko wykraczające ponad to, co zaoferować może Twój e-PIT i należy się spodziewać, że będą oni poszukiwać narzędzi do rozliczania podatku przynoszących konkretne korzyści finansowe. Z tego powodu program PITax.pl Łatwe podatki ze stałym numerem KRS wciąż stanowi dla OPP znakomitą podstawę kampanii 1%.