Zdjęcie prezentujące artykuł

Ochrona danych w organizacji pozarządowej - RODO

2018-12-27 12:38:56

Praktycznie każda NGO zbiera dane osobowe. W konsekwencji - od roku 2018 - powinna zaimplementować zasady RODO oraz płynące z niego obowiązki. Pamiętajmy o najważniejszych zaleceniach dotyczących ochrony danych osobowych według RODO w organizacji pozarządowej.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Koniec roku w NGO - sprawozdanie z wykorzystania dotacji

2018-12-10 11:31:00

Koniec roku w organizacji to czas podsumowań i rozliczeń. To czas, kiedy upewniamy się, czy zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić i czy zrobiliśmy to zgodnie z obowiązującymi wymogami. Przypominamy o jednym z najważniejszych elementów grudniowych porządków.

Zmiany w rozliczaniu PIT w roku 2019

2018-12-03 10:24:00

W roku 2019 wchodzą w życie całkowicie nowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Roczne rozliczenia PIT przygotuje wstępnie dla wszystkich podatników Krajowa Administracja Skarbowa. W przyszłym roku zmiany te dotkną osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, a także osoby grające na giełdzie. W roku 2020 podobnie stanie się z przedsiębiorcami.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Kiedy urząd skarbowy odmawia przekazania OPP funduszy z 1%

2018-11-25 12:23:00

Przywilejem wynikającym ze statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania od podatników środków w ramach 1% podatku dochodowego. W wyniku odpowiedniej adnotacji w formularzu podatkowym, fundusze pochodzące z 1% przekazywane są przez urząd skarbowy wskazanej OPP. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których urząd może odmówić przekazania pieniędzy organizacji.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018

2018-11-18 10:57:49

W  roku 2018 miało miejsce kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

Zdjęcie prezentujące artykuł

Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

2018-11-12 11:13:23

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). 

Zdjęcie prezentujące artykuł

Nowe edycje sztandarowych projektów Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

2018-10-06 12:41:52

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego z terenu całego kraju do udziału w tegorocznych edycjach projektów wspomagających finansowanie działalności trzeciego sektora w Polsce. Projekty „PITax dla OPP” oraz „Wspieraj lokalnie” koncentrują się – z dwóch uzupełniających się wzajemnie perspektyw – na efektywnym wykorzystaniu istniejących możliwości finansowania organizacji pożytku publicznego przy wykorzystaniu procedury 1% od PIT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Bezpłatne szkolenie online „Jak zbierać duży 1%”

2017-10-02 00:26:47

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla OPP dotyczące efektywnej kampanii 1%.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Finansowanie kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

2017-09-07 09:32:04

Od dnia 19 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków pochodzących z 1% podatku PIT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

„Wspieraj lokalnie” – darmowy program PIT dla województw, powiatów, gmin i miast.

2017-06-01 21:50:00

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z PITax.pl oferuje darmowy program PIT wszystkim samorządom, które chcą wspierać lokalne Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) a jednocześnie propagować ideę 1% wśród swoich mieszkańców.

Dofinansowanie stron internetowych i darmowa pomoc IT dla OPP

2017-05-23 08:25:00

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych ma zaprasza wszystkie OPP do udziału w nowym projekcie stworzenia profesjonalnej strony internetowej oraz bezpłatnej doraźnej pomocy IT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Darmowa prenumerata dla organizacji, bibliotek, szkół, instytucji kultury oraz przedsiębiorców na 2018 rok

2017-02-28 12:09:47

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza do II edycji projektu bezpłatnej, cyfrowej prenumeraty Gazety Wyborczej premium na 2018 rok.

1 3 4 5 6