Strona Główna » Aktualności » Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Autor: - Data publikacji: 2020-05-11 11:50:00

Rząd przyjął nowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program przewiduje 10 mln zł na wsparcie III sektora.

 10 mln zł w ramach wsparcia III sektora

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych, które dotkliwie odczuły skutki pandemii. Projekt zakłada dwa priorytety:

  • bezpieczeństwo NGO;
  • działania wspierające.

W ramach projektu organizacje pozarządowe będą miały możliwość uzyskania dotacji w celach dofinansowania kosztów funkcjonowania, realizowania zadań publicznych oraz dostosowania prowadzonych projektów do aktualnej sytuacji. Projekt może okazać się szczególnie interesujący dla tych organizacji, które nie posiadają żadnego zabezpieczenia w postaci rezerw finansowych i stąd narażone są na największe kłopoty w związku z COVID-19.

Jak twierdzi Narodowy Instytut Wolności, pomoc finansowa będzie udzielana na wydatki, które nie zostały pokryte z innych źródeł, a procedury przyznawania dotacji zostały maksymalnie uproszczone. Wnioski o dotację mają być rozpatrywane na bieżąco. Nabór wniosków rozpoczyna się jutro, tj. 12 maja 2020 r.

Działania wspierające

Priorytet 1 projektu to przygotowanie i realizowanie działań będących uzupełnieniem zadań administracji publicznej mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w lokalnych społecznościach.

Bezpieczeństwo NGO

Priorytet 2 projektu to przygotowanie i realizowanie zadań będących uzupełnieniem lub zastępstwem zadań, które uprzednio częściowo lub w całości zostały odwołane na skutek pandemii;

  • przygotowanie i realizowanie zadań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonej na skutek pandemii;
  • zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych zadań;
  • wynajem lokalu do realizacji zadań w przypadku, gdy środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek pandemii.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/