Strona Główna » Aktualności » Aktualizacja wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 201

Aktualizacja wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku

Autor: - Data publikacji: 2020-10-06 15:09:09

5 października 2020 nastąpiła kolejna aktualizcja listy organizacji mających prawo do otrzymania 1% za rok 2019.

Jak poinformował Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował w dniu 5 października 2020 roku na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości  wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.

Z wykazu wg stanu na dzień 10 września 2020 roku, zawierającego 8 857 organizacji pożytku publicznego, usunięto 6 organizacji:

  • 4 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji;
  • 2 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 851 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest na https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie listopada.