Strona Główna » Aktualności » 1% w PIT 2021 – pytania i odpowiedzi

1% w PIT 2021 – pytania i odpowiedzi

Autor: - Data publikacji: 2021-02-26 15:30:55

15 lutego oficjalnie rozpoczął się sezon rozliczeń podatkowych. Oznacza to, że na dobre rozpoczyna się także sezon jednoprocentowy dla podatników i organizacji pożytku publicznego. Co trzeba wiedzieć o 1% PIT?

Jak przekazać 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego?

1% można przekazać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT – jego forma nie ma znaczenia: może to być rządowa usługa rozliczeniowa Twój e-PIT, dowolny program do rozliczeń PIT lub deklaracja podatkowa w postaci papierowego formularza.

Jak przekazać 1% w usłudze rozliczeniowej Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez Urząd Skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP (dotyczy to także celu szczegółowego), której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Jeśli organizacja utraciła prawo do otrzymania 1% – pozycja dotycząca OPP będzie pusta.

Jak zmienić OPP automatycznie wybraną przez Twój e-PIT?

Wystarczy wypełnić PIT w jakimkolwiek programie rozliczeniowym lub przygotować zeznanie w postaci formularza papierowego z numerem KRS wybranej OPP i wysłać je do urzędu skarbowego. Zeznanie przygotowane przez podatnika ma wyższy priorytet niż to automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zalogowanie się do usługi Twój e-PIT i wprowadzenie zmian do automatycznie przygotowanego zeznania, a następnie zatwierdzenie jego nowej wersji.

Co stanie się z 1% na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT w przypadku osób, które rok wcześniej przekazały 1% na organizację, która przestała istnieć lub straciła status OPP?

Jeżeli OPP nie znajduje się już wśród organizacji, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. Oznacza to, że środki w ramach 1% nie zostaną przekazane do żadnej organizacji, a co za tym idzie, trafią do budżetu państwa. Dlatego warto samodzielnie przygotować swoje roczne rozliczenie, albo przynajmniej dokładnie sprawdzić, to, które zostało przygotowane automatycznie.

Co stanie się w usłudze Twój e-PIT, jeśli wybrana przed rokiem organizacja istnieje i ma status OPP, ale nieaktualny jest już jej cel szczegółowy?

Cel szczegółowy nie jest weryfikowany. Jego uwzględnienie nie jest też dla OPP obligatoryjne – wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego, nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego bez względu na to, czy cel szczegółowy jest aktualny, czy też nie.

Kto wskazuje OPP w rozliczeniu podatkowym przeprowadzonym wspólnie z małżonkiem?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskaże osoba występująca jako podatnik.

Co powinien zrobić podatnik, jeśli nie wskazał w ubiegłorocznym zeznaniu OPP, a chciałby przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w usłudze Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Oznacza to, że aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi zalogować się do usługi Twój e-PIT, a następnie wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Alternatywnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie rozliczenia w jakimkolwiek programie do rozliczeń PIT i na etapie wyboru OPP wybranie preferowanej organizacji.

Jak wygląda sytuacja osób, które nie posługują się komputerem? W jaki sposób będą mogły przekazać 1%?

Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Jak wygląda sytuacja emerytów i rencistów (osób rozliczanych przez organy rentowe), którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować na identycznych zasadach jak w ubiegłym roku. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie, jak i złożyć w formie formularza papierowego.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% trzeba zaznaczyć niezależnie – co roku podczas wypełniania PIT?

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie (w usłudze Twój e-PIT) w rozliczeniu za rok bieżący. W celu zmiany tego zapisu należy samodzielnie wprowadzić zmiany w deklaracji podatkowej w usłudze Twój e-PIT lub innym programie rozliczeniowym.

Jeśli PIT-OP zostanie złożony po 30 kwietnia – czy zlecenie przekazania 1% wybranej OPP zostanie zrealizowanie przez urząd skarbowy?

Tak – złożenie PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 31 maja 2021 r. oznacza możliwość przekazania 1% wybranej OPP.

UWAGA: Jeżeli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi na wniosek podatnika złożony w zeznaniu lub korekcie zeznania, ewentualnie w oświadczeniu PIT-OP również w przypadku, gdy zostanie ono złożone po 30 kwietnia 2021 r. nie później jednak niż do 31 maja 2021 r.