Krótki przegląd najbardziej popularnych formularzy podatkowych

2021-12-07 15:29:08

Pierwszym krokiem w kierunku udanego rocznego rozliczenia z fiskusem jest wybór właściwego formularza PIT. Jednymi z najczęściej spotykanych są PIT 37, PIT 36, PIT 28 oraz PIT 38

Rozlicz PIT 2022 online i poczuj się lepiej

2021-11-26 13:27:41

Amerykańskie prace badawcze z zakresu psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej zdają się sugerować, iż płacenie podatków wywołuje w naszym życiu psychicznym emocje przypominające te, których doznajemy, dokonując wpłaty na cele charytatywne. Niestety nie dotyczy to samego procesu przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej – ten zazwyczaj wiąże się z dużym dyskomfortem. Program PIT 2022 online może znacznie złagodzić ten dyskomfort.

PIT 2022 – podstawowe zagadnienia

2021-11-24 10:30:10

W najbliższym czasie, jak co roku, staniemy przed koniecznością skonfrontowania się z polskim systemem podatkowym. Prawdopodobnie większość z nas wybierze rozliczenie PIT 2022 online i jest to niewątpliwie najłatwiejsza droga poprzez meandry podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym kraju.

Rozliczenie PIT 2022: Praktyczne informacje

2021-11-19 13:18:29

Rozliczenie PIT-u jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiąga dochody (przychody). W zależności od ich rodzaju – konieczne jest złożenie innego formularza PIT w 2021 r. Sprawdź, który druk powinieneś wybrać i w jakim terminie przekazać go do urzędu skarbowego.

PIT po terminie – kara, czynny żal

2021-11-19 12:52:32

Każdy podatnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe w wyznaczonym czasie. W większości przypadków jest to 30 kwietnia. Złożenie PIT-u po terminie jest uchybieniem, które rodzi konsekwencje karno-skarbowe. Możesz ich uniknąć, wykorzystując instytucję czynnego żalu.

PIT emeryta – 40A/11A, czy trzeba rozliczać, ulgi i odliczenia, kiedy zwrot podatku

2021-11-19 12:47:46

Emeryt pobierający świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego PIT 40A/PIT 11A. Jeśli poza emeryturą nie ma innego źródła dochodów – rozlicza go organ rentowy. W przeciwnym wypadku to sam podatnik odpowiada za terminowe złożenie rocznego zeznania podatkowego.

PIT dla młodych – co to jest, czy trzeba rozliczać?

2021-11-19 12:31:57

PIT dla młodych, zwany również Bez PIT-em dla młodych to ulga, z której mogą skorzystać osoby do 26 roku życia. Ze zwolnienia z konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie może jednak skorzystać każdy młody podatnik. Kwestię tę warunkują formy zatrudnienia oraz limit dochodów osiągniętych w ciągu roku, za który składany jest PIT.

Kryterium dochodowe – jak je obliczyć, ile wyniesie w 2022 r.

2021-11-19 11:52:58

Trudna sytuacja materialna rodzin i osób samotnych sprawia, że wiele osób poszukuje możliwych form wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i materialnych. Nie każdy jednak może skorzystać z wybranych rodzajów pomocy państwa. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Korekta PIT 11 – jak skorygować najczęstsze błędy?

2021-11-19 11:49:04

PIT 11 po zakończeniu roku podatkowego uzupełnia pracodawca i dostarcza formularz nie tylko do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia, ale również pracownikowi do 28/29 lutego. Niestety nie zawsze dokument uzupełniony jest poprawnie. W przypadku niektórych omyłek konieczna jest korekta PIT 11.

Darowizny na cele pożytku publicznego – ile można odliczyć, rodzaje darowizn

2021-11-19 11:37:49

Darowizny na cele pożytku publicznego możesz odliczyć w swoim PIT 2021/2022 od dochodu do wysokości stanowiącej 6 proc. jego wartości. Prawo to przysługuje podatnikom, którzy korzystają z formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 37, pod warunkiem, że fakt przekazania darowizny zostanie przez nich należycie udokumentowany.

Ulga na dzieci 2021/2022 – limit dochodu, ile wynosi, komu przysługuje

2021-11-19 11:24:50

Ulga na dziecko to jedna z najczęściej wykorzystywanych form obniżenia podatku należnego do zapłaty w rocznym rozliczeniu PIT. Nie wystarczy jednak być rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą, by z ulgi prorodzinnej skorzystać. Ważny jest również limit dochodów i forma ich opodatkowania.

PIT 28 2021/2022 – co to jest, do kiedy złożyć, jak zapłacić podatek?

2021-11-19 11:22:14

Roczną deklarację PIT 28 składa się do urzędu skarbowego w terminie wcześniejszym niż inne roczne formularze podatkowe, bo do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie obejmuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość  odliczeń  oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

1 2 3 4 ... 21