Strona Główna » Serwis podatkowy » Zmiana formy opodatkowania w 2023 r.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 r.

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-26 15:30:54

W związku z licznymi zmianami Polskiego Ładu doszło do wielu zmian w kalendarium rozliczeń przedsiębiorców. W tym roku prowadzący działalność gospodarczą będą mogli podjąć decyzję odnośnie formy rozliczeń z fiskusem za ten i poprzedni rok.

Spis Treści:

  1. Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej
  2. Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.
  3. Zmiana formy opodatkowania dla ryczałtu i podatku liniowego
  4. Sposób wykazania zaliczek na PIT-36

Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie uzyskali przywileju następczej zmiany formy opodatkowania za miniony 2022 rok. Po rozpoczęciu 2023 roku mogą jednak przejść na inną formę rozliczeń z urzędem skarbowym, co odbywa się w ograniczonym terminie uzależnionym od daty osiągnięcia przychodów podatnika. W sytuacji, gdy osoba rozliczająca się wg zasad ogólnych będzie chciała dokonać zmiany może tego dokonać, jednakże nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatnik osiągnął dochód/przychód.

Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.

Rozmiar oraz wielokrotność zmian podatkowych jakie zaistniały w minionym roku, doprowadziły do sytuacji, że wielu podatników mogło być rozczarowanych swoim wyborem w terminie jaki obowiązywał na zmianę sposobu rozliczenia (tryb opisany przy skali podatkowej). Dotyczy to głównie podmiotów, które przed obawą niekorzystnego wyniku finansowego postanowiły przejść na liniową bądź ryczałtową formę opodatkowania.

W obawie przed niekorzystnym sposobem rozliczenia składki zdrowotnej na nowych zasadach, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na wybranie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wskazana forma zryczałtowanego podatku dochodowego jawiła się jako bardziej atrakcyjna od skali podatkowej z uwagi na niższe stawki podatku. Wadem tej formy opodatkowania była niemożność uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, które wywarłyby wpływ na wysokość daniny odprowadzanej do fiskusa.

Od 1 lipca 2022 r. obniżono jednak stawkę podatku dochodowego dla osób na skali podatkowej (z 17% do 12%), co równało się z koniecznością zrekompensowania nagłych modyfikacji w prawie. Tak skonstruowana powinność po stronie Skarbu Państwa wynika w szczególności z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że:

obywatel powinien mieć możliwość układania swych spraw w zaufaniu, iż nie naraża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji i działań niemożliwe do przewidzenia w chwili podejmowania tych decyzji i działań.

Zmiana formy opodatkowania dla ryczałtu i podatku liniowego

Konsekwencją licznych modyfikacji było przyznanie podatnikom podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodu ewidencjonowanych możliwości zmiany sposobu opodatkowania za 2022 r. w terminie tożsamym z rozliczeniem deklaracji PIT - 2 maja 2023 roku. Ryczałtowcy i liniowy uzyskali uprawnienie do przejścia na zasady ogólne (zmiana nie może dotyczyć innej formy opodatkowania) w sposób następczy - za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36. Modyfikacja rozliczeń podatkowych będzie odnosiła się do całego 2022 roku.

Co istotne, należy mieć na uwadze, że zmiana sposobu rozliczeń z urzędem skarbowym w sposób ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022) będzie odnosiła się wyłącznie do tego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik chce dokonać zmiany formy opodatkowania w dalszej perspektywie, musi tego dokonać w standardowym terminie (co do zasady 20 lutego) zawiadamiając o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Sposób wykazania zaliczek na PIT-36

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny pamiętać o odpowiednim wykazaniu zapłaconych zaliczek przy zmianie formy opodatkowania ex post. W ocenie autora niniejszego artykułu, dokonać tego należy bez konieczności przeliczania ich potencjalnej wartości (jaka byłaby ich kwota wedle zasad ogólnych), lecz podanie faktycznie uiszczonej wartości zaliczek.