Nowe rozliczenie PIT online 2020

2020-11-09 10:45:42

Nie musimy bać się, że nowe rozliczenie pit 2020 online będzie trudniejsze, niż z roku wcześniejszego. Dysponujemy nowoczesnymi i wciąż udoskonalanymi programami do ich szybkiego i satysfakcjonującego wypełniania.

Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2019

2020-11-09 10:20:29

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego precyzują, że osoby, które osiągnęły w trakcie trwania roku podatkowego przychody, podlegają obowiązkowi przygotowania deklaracji podatkowej, a następnie przekazania jej właściwemu organowi administracji podatkowej. Co jednak w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów? Czy oznacza to, że jesteśmy automatycznie zwolnieni z tego obowiązku? Zasadniczo tak, jednak w zależności od konkretnej sytuacji podatnika, jak również jego związanych z nią preferencji rozliczenie PIT online 2019 wciąż może być dla niego korzystne — nawet jeśli nie wykazuje żadnych przychodów.