Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

2020-11-09 10:51:28

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Z historii e-pitów

2020-11-09 10:19:15

Są podstawy do  przewidywania, że rozliczenie pit online 2019 wybierze kilka, a może nawet kilkanaście milionów Polaków. Drogą elektroniczną po raz pierwszy można było rozliczać się w roku 2008. Wtedy skorzystało z tej możliwości 310 podatników. Liczba osób wypełniających i wysyłających e-pity przekroczyła 1 milion w 2011 roku, a na rozliczenie pit 2020 online zdecydowało się 7 milionów.

Poznaj skuteczny program PIT 2019

2020-11-09 08:31:51

Współcześnie internet znacznie ułatwił i przyspieszył procedurę oddawania pit 2019. Już od nowego roku można poznać program pit 2019, który jest wznowioną wersją programu z zeszłego roku i z każdym rokiem można coraz szybciej i sprawniej oddać pit 2019 online.

Nowoczesne formy rozliczeń podatkowych - PIT 2019 ONLINE

2020-11-08 18:25:42

Wśród internautów cieszą się coraz większą popularnością zaliczane do nowoczesnych form składania pit 2019 – wypełnienia pit 2019 online. Musimy w tym celu mieć odpowiedni program pit 2019, który pozyskujemy z jednego z licznych portali podatkowych. Jak rozliczamy się pit online 2019?

Rozliczenie PIT 2019 przez program pit 2019

2020-11-08 18:19:22

Dla podatników, którzy chcą rozliczyć pit online, firmy podatkowe zajmujące się przygotowały łatwy i skuteczny program pit . Sprawdź już teraz, jakie są jego możliwości.

Historia minimalnego wynagrodzenia za pracę

2020-11-08 18:06:35

Wysokość najniższego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce od roku 1956. Rola minimalnego wynagrodzenia w systemie płac podstawowych oraz innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom.

Zaliczki na podatek od umów zlecenia i o dzieło

2020-11-08 18:04:20

Osoby, które zawierają umowy zlecenia i o dzieło, stają się płatnikami podatku dochodowego. W rezultacie mają obowiązek pobierać zaliczki na podatek i przekazywać je właściwym urzędom skarbowym.

Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

2020-11-08 18:00:12

Nadpłata podatku wykazana w rocznym rozliczeniu pit podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Rodziny wielodzietne, które złożą zeznanie roczne elektronicznie, mogą otrzymać zwrot podatku w krótszym terminie.

Ulgi podatkowe na dzieci w UE

2020-11-08 17:59:06

Z raportu „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” przygotowanego przez PwC wynika, że w Polsce wysokość kwoty średniej rocznej pomocy dla rodziny w 2019 roku to 2 224 zł. Na liście przygotowane przez PwC Polska znajduje się  dopiero na 24. miejscu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT

2020-11-08 17:35:14

W rozliczeniu pit 2019 (pit online 2019) odliczenia podatkowe mogą być dokonywane od  dochodu albo od podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

2020-11-08 17:30:09

Ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok może wynikać niższa kwota podatku do zapłacenia niż przy rozliczaniu indywidualnym. Jednakże nie zawsze podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia pit 2019 ze współmałżonkiem.

PIT Online

2020-11-08 16:27:23

PIT 2019 online został wprowadzony jako obowiązkowy od 1 stycznia tego roku dla płatników składających informacje lub roczne obliczenie podatku. Dotyczy to płatników, którzy rozliczają więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). Natomiast jeśli w imieniu płatnika działa biuro rachunkowe, wszystkie deklaracje muszą być przesłane drogą komunikacji elektronicznej.