Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT rozliczenie online a nadpłata i niedopłata podatku dochodowego

PIT rozliczenie online a nadpłata i niedopłata podatku dochodowego

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:22:27

Pytanie o to, jak rozliczyć PIT przez Internet nieodmiennie prowadzić musi do fundamentalnych kwestii nadpłaty i niedopłaty podatkowej. Pierwsza z nich nie pozostawi obojętnym żadnego z milionów podatników rokrocznie rozliczających się z fiskusem, druga to lęk pierwotny organów administracji podatkowej. Przyjrzyjmy się im w bliżej.

Niedopłata w PIT rozliczenie online

Niedopłata podatku PIT zazwyczaj występuje w następujących przypadkach:
1. nierozliczenie przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy;
2. pomimo że zaliczki zostały pobrane przez płatnika na podstawie najniższego stopnia skali podatkowej, czyli 18 procent, podatek dochodowy w skali rocznej podlega wyższej stopie skali podatkowej — 32 procent;
3. rozliczenie przedsiębiorcy przeprowadzone zostało przy zastosowaniu podwójnej stawki podatku dochodowego za październik, ale w wyniku znacznego wzrostu obrotów w ostatnich miesiącach roku podatkowego zanotował on wyraźny wzrost przychodów;
4. pomimo że podatnik, uzyskując przychody z różnych źródeł w czasie trwania roku podatkowego, podlegał opodatkowaniu w wysokości 18 procent PIT, łączna suma jego przychodów przekraczając pierwszy poziom skali podatkowej, prowadzi do wzrostu opodatkowania do poziomu 32%.

Nieopłacony w terminie podatek powinien zostać uregulowany:
— w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego i najmu prywatnego do 31.12 2019
— przy zastosowaniu innych form rozliczenia do 30.04.2019

Niezastąpioną pomocą w prawidłowym rozliczeniu niedopłaty jest dobry program PIT w rodzaju PITax.pl: https://www.youtube.com/watch?v=k0N9-ZmVwt8

Nadpłata w PIT rozliczenie online

W większości przypadków nadpłata podatkowa występuje w konsekwencji skorzystania z odliczeń oraz ulg podatkowych. Z nadpłatą mamy do czynienia, gdy suma wniesionych zaliczek na PIT przekracza faktyczne zobowiązania podatnika. Oto kilka najczęściej występujących okoliczności nadpłaty podatkowej:
1. zastosowanie do przychodów podatnika wyższej stawki podatku dochodowego niż wynikałoby to z jego dochodów;
2. nieadekwatnie zawyżony poziom podatku ryczałtowego;
3. odliczenie kwoty wolnej od podatku;
4. podatkowe odliczenie oraz ulgi;
5. uwzględnienie straty podatkowej z lat wcześniejszych.

W przypadku nadpłaty podatkowej zasadą jest uznawanie jej zaistnienia od chwili złożenia rozliczenia PIT. Zwrotu możemy spodziewać się w okresie trzech miesięcy od tego dnia. Wynika z tego, że wcześniejsze rozliczenie pociąga za sobą wcześniejszy zwrot nadpłaty. Skorzystanie programu do rozliczania PIT dodatkowo przyspiesza otrzymanie zwrotu. Dalsze informacje znajdują się na stronie pitax.pl/pity-2024