Strona Główna » Serwis podatkowy » Nowe strony internetowe IZB i Urzędów Skarbowych

Nowe strony internetowe IZB i Urzędów Skarbowych

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 17:20:50

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło w połowie roku nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej powstał, kiedy w 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

W dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. Dostęp do informacji znajdujących się w BIP możliwy jest poprzez:

  • stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym www.bip.gov.pl, która zawiera podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, adresy, numery telefonów informacje o redaktorze prowadzącym) oraz odsyłacze do stron podmiotowych,
  • strony podmiotowe, które są przygotowywane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, zawierające informacje o prowadzonej działalności. Adresy internetowe stron wszystkich podmiotów znajdują się na stronie głównej BIP.

Treści udostępniane na stronach internetowych BIP:

  • charakteryzują się jakością nie pozostawiającą wątpliwości co do ich zawartości;
  • są udostępnione do druku i kopiowania.

Do tworzenia podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązane są między innymi izby i urzędy skarbowe.

Od połowy roku  można korzystać z 416 nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych: 16 – izb skarbowych, 380  – urzędów skarbowych, 20  – wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Nowe strony charakteryzują się nową szatą graficzną i jednolitą w skali całego kraju strukturą. Poszczególne izby skarbowe zamieszczają na stronie informacje dotyczące izb i urzędów skarbowych jej podległych. Na stronach znajdują się informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, a także informacje ogólne oraz wymagane przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej na temat danej jednostki.

Celem wdrożenia nowych stron BIP jest łatwiejszy dostęp do informacji na stronach internetowych izb i urzędów skarbowych. Aby to osiągnąć zostały ujednolicone  struktury i wygląd stron izb i urzędów. Wygląd stron jest zbieżny z identyfikacją wizualną ministerstwa finansów. Strony jednostek Administracji Podatkowej są skonsolidowane i dzięki temu funkcjonują tożsame rozwiązania zarówno organizacyjne jak i techniczne, dotyczące redagowania stron i administrowania nimi.

Nadzór i koordynacja zawartości stron urzędów przez izby nie różni się między województwami w całej Polsce. Każda strona BIP zawiera główne elementy:- wiadomości i aktualności,

  • organizacja i działalność,
  • sposób załatwiania spraw,
  • informacje podatkowe,
  • ogłoszenia (zamówienia publiczne, oferty pracy, zbędne i zużyte środki trwałe, szkolenia dla podatników),
  • informacje kontaktowe,
  • odnośniki do stron BIP podległych urzędów skarbowych izbie.

Przeciętnemu podatnikowi mogą być przydatne informacje dotyczące podatków, kiedy będzie rozliczać pit 2019, pit 2020pit 36pit 37pit 28pit 38 i inne.

Wybrane zakładki na stronach izb i urzędów skarbowych kierują do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie takie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek jemu podległych. Strony posiadają własne adresy, nazwy ich mają zestandaryzowane nazwy – nazwa miasta połączona z domeną apodatkowa.gov.pl