Strona Główna » Serwis podatkowy » Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 13:41:34

Każdy podatnik, który popełnił błąd wypełniając zeznanie podatkowe ma prawo złożyć odpowiednią korektę. Warto wiedzieć, że korekta nie musi dotyczyć wyłącznie tego rocznego zeznania podatkowego. Jako podatnicy mamy prawo także do korekty PIT-u, który złożyliśmy w ostatnich 5 latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Na przykład, jeśli złożyliśmy zeznanie za rok 2008 przed 30 kwietnia 2009, to termin złożenia korekty tego zeznaniu upływa w roku 2020.

Kiedy możemy, a kiedy powinniśmy złożyć korektę? Możemy to zrobić, jeśli zorientujemy się, że w naszym rozliczeniu nie uwzględniliśmy jakiejś korzystnej dla nas ulgi, na przykład budowlanej lub rehabilitacyjnej, gdy posiadamy odpowiednie dokumenty (faktury, rachunki), aby z niej skorzystać. Możemy też na korekcie uwzględnić ulgę za internet. W tym wypadku warto wiedzieć, że podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2020 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. W chwili, gdy skorzystamy po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi będzie nam przysługiwać jeszcze tylko bezpośrednio w kolejnym roku.

Niewątpliwie mamy obowiązek złożyć korektę zeznania, gdy zapomnieliśmy rozliczyć jakiś naszych dochodów. Wówczas powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, że korekty nie można już bowiem złożyć w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tymże postępowaniem lub kontrolą).

Jeśli rozliczenie pit za 2020 rok złożyliśmy indywidualnie, a po namyśle chcielibyśmy to zrobić razem z małżonkiem, to niestety po 30 kwietnia jest już na to za późno. W myśl przepisów skarbowych nie można złożyć wspólnego rozliczenia małżonków za pomocą korekty. Oczywiście, jeśli w naszym wspólnym zeznaniu chcemy coś uzupełnić, nic nie stoi na przeszkodzie – korekta jak najbardziej nas obowiązuje. Korektę do zeznania można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, jednak uwaga: tylko jeśli w danym roku podatkowym można już było składać zeznania on- line.