Strona Główna » Serwis podatkowy » Dodatkowe źródła dochodu i ich rozliczanie w deklaracji PIT

Dodatkowe źródła dochodu i ich rozliczanie w deklaracji PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-12-09 15:50:00

Do obowiązków osoby składającej roczną deklarację podatkową należy przedstawienie w niej wszystkich źródeł dochodu. Za zatajenie nawet części dochodów grożą pewne konsekwencje. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Spis Treści:

  1. Co może Urząd Skarbowy?
  2. Jaka kara grozi?
  3. Kary można uniknąć

Co może Urząd Skarbowy?

Fiskus ma prawo sprawdzić podatnika i jego deklarację podatkową, jeśli te wydadzą mu się podejrzane. Może skontrolować prawdziwe pokrycie wydatków w źródłach, które wskazał podatnik, a także domagać się odkrycia wszystkich, w tym też nieujawnionych, źródeł dochodów. Może się tak wydarzyć, kiedy osoba składająca rozliczenie PIT 2020 przez internet czy też drogą tradycyjną, wpisała w nie kwotę poniesionych kosztów w wysokości o wiele wyższej, niż uzyskanych przychodów. Urząd Skarbowy ma więc prawo domagać się szczegółowego przedstawienia wszystkich rachunków, faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Jaka kara grozi?

Podatnik, który zataił umyślnie albo też przez przeoczenie choć jedno ze źródeł swoich przychodów, może ponieść tego konsekwencje w postaci konieczności zapłacenia podatku od nieujawnionych przychodów. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje także w niektórych sytuacjach karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karę więzienia. W przypadku wyjątkowo poważnych przewinień podatnikowi grożą obie te kary jednocześnie.

Kary można uniknąć

Kary za nieujawnienie wszystkich źródeł dochodowych można uniknąć. Najprostszą metodą jest oczywiście przedstawienie w deklaracji podatkowej składanej osobiście w skarbówce lub internetowo przez odpowiedni do rozliczenia PIT 2020 program wszystkich źródeł przychodów. Jeśli już jednak przydarzyło się, że złożony PIT nie zawierał wszystkich wymaganych źródeł zarobków, należy jak najszybciej wykonać korektę podatkową i złożyć w Urzędzie Skarbowym. Rzecz jasna korekta owa musi być poprawnie wypełniona i uzupełniona o brakujące wcześniej kwoty i informacje. Podatnik ma też prawo wystąpić do sądu i tam dochodzić swych praw, jednakże należy mieć na uwadze, że jest to raczej ostateczny sposób załatwienia sprawy, na który można się zdecydować, gdy wszelkie inne sposoby na uniknięcie kary okażą się nieskuteczne.