2024 rok będzie wiązał się z wieloma trudnościami w rozliczeniu e-pit przez podatników. Wbrew powszechnemu uznaniu, zmiany prawne obejmują nie tylko przedsiębiorców, lecz również osoby, których rozliczeniem podatkowym zajmuje się ich płatnik (np. pracodawca, zakład ubezpieczeń itp.)

PIT 2024– jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Rozliczenie PIT 2024 jest objęte jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że również PIT-28 2024 (za 2023 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.). Ze wskazanego terminu skorzystają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2024 czy Twój e-pit 2024).

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykułe: Wszystkie deklaracje podatkowe PIT z jednolitym terminem złożenia

Podatnicy rozliczający się za pośrednictwem płatnika

Wymiar zmian w prawie podatkowym epit 2024 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia online.

Do najważniejszych elementów rozliczeniowych e-pit 2023 (e-pit 2024) dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

 1. Kwota wolna od podatku – z wartości wolnej od opodatkowania skorzystają podatnicy, którzy składają rozliczenie pit 2024 na drukach PIT-36 oraz PIT-37. Jej wartość wynosi 30 000 zł dochodu;
 2. Wysokość podstawowej stawki podatku na poziomie 12 proc. – dotyczy pit 2023 dla dochodu nie większego niż 120 000 zł. W przypadku, gdy podatnik przekroczy wartość wskazanego dochodu, od nadwyżki 120 000 zł dodatkowo należy zapłacić 32% podatku dochodowego.
 3. Sposób rozliczenia składki zdrowotnej (wraz z niemożnością jej odliczenia/zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania PIT/ePIT) – podatnicy rozliczający się na drukach PIT-36 oraz PIT-37 nie mogą skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej. Jest to przywilej podatkowy, który został zachowany dla podatników rozliczających się wg. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego oraz karty podatkowej.

Jak należy obliczyć wynagrodzenie netto dla najpowszechniej stosowanych umów?

W celu zaznajomienia się z wysokością wynagrodzenia netto dla umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub umowy o współpracę (B2B) zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń 2023/2024 r. (brutto/netto).

Nowe zwolnienia oraz limity w PIT za 2023 r.

Poza zmianami podatkowymi PIT 2024 zwiększającymi nasze obciążenia finansowe, pojawił się również szereg zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich należy wyróżnić:

 • Wyższy limit zarobków dziecka na potrzeby rozliczenia ulgi na dziecko (19 061,28 zł),
 • Wyższy limit zarobków osoby z niepełnosprawnością na potrzeby rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej (19 061,28 zł),
 • Wyższy limit odliczenia IKZE dla osób rozliczających się za pośrednictwem płatnika (8322 zł) oraz przedsiębiorców PIT (12 483 zł),
 • Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przez rodziców/opiekunów prawnych wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością,
 • Wyższy limit odliczenia składek członkowskich poniesionych na związki zawodowe (do wysokości 840 zł),
 • Wyższy I próg podatkowy dla małżonków rozliczających najem prywatny (8,5% dla przychodu 200 000 zł),
 • Modyfikacja i ograniczenie ulgi na zabytki,
 • Wyższy limit kwotowy odliczenia składek zdrowotnych dla osób rozliczających podatek liniowy (do kwoty 10 200 zł)
 • Zniesienie ulgi na darowizny przekazane w związku z przeciwdziałaniem z negatywnymi skutkami Covid-19.

W celu prawidłowego rozliczenia wszystkich ulg i odliczeń warto zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Poradnik w zakresie przygotowań do rozliczenia za 2023 r. znajdziesz w opracowaniu PIT 2024.