Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT

2020-11-08 17:35:14

W rozliczeniu pit 2019 (pit online 2019) odliczenia podatkowe mogą być dokonywane od  dochodu albo od podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku.

Koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

2020-11-08 17:33:04

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy.

Ulga prorodzinna a niskie dochody

2020-11-08 17:31:36

Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci uzależniona jest od wysokości dochodów osób sprawujących faktyczną opiekę nad dziećmi. Wysokość ulgi zależy nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, ale od ilości dzieci oraz okresu sprawowania opieki na nimi.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

2020-11-08 17:30:09

Ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia podatku dochodowego za 2021 rok może wynikać niższa kwota podatku do zapłacenia niż przy rozliczaniu indywidualnym. Jednakże należy pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich warunków narzuconych przez ustawodawcę.  

Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

2020-11-08 17:28:12

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę z takim orzeczeniem mogą w rozliczeniu rocznym pit skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wśród wydatków uprawniających do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdują się m. in. wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Ulgi w PIT na przestrzeni lat

2020-11-08 17:26:56

W pierwszym roku po wprowadzeniu PIT, czyli 1992,  można było skorzystać z 8 rodzajów ulg. Należały do nich: ulga budowlana, odliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, odliczenie składek wniesionych na rzecz organizacji, ulga rehabilitacyjna, ulga na wynajem, odliczenie rent i innych trwałych ciężarów, ulga na wyszkolenie uczniów, ulga małżeńska.

Rozwiązania przyjazne dla podatników PIT w krajach Unii Europejskiej

2020-11-08 17:23:33

Za niespełna dwa miesiące podatników będzie zajmował bardziej niż obecnie temat pit 2020. Najwcześniej bo do końca stycznia trzeba będzie rozliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pit 28. Termin składania przez osoby fizyczne pozostałych deklaracji: pit 37, pit 36, pit 38, pit 39 upływa z końcem kwietnia.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2020-11-08 17:22:21

W trakcie roku podatkowego w trybie miesięcznym (rzadziej kwartalnym) podatnicy zobowiązani są do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowe strony internetowe IZB i Urzędów Skarbowych

2020-11-08 17:20:50

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło w połowie roku nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Sposoby składania deklaracji PIT w 2020 roku

2020-11-08 17:19:03

W 2020 roku zasady składania deklaracji PIT przez osoby fizyczne pozostają takie same jak w latach poprzednich. Podatnik ma do wyboru złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym osobiście, wysłanie pocztą lub przez internet.

Program PIT

2020-11-08 17:16:02

Nie trzeba znać się na podatkach, aby samodzielnie dokonać rocznego rozliczenia podatkowego i odpowiednią deklarację PIT przekazać do urzędu skarbowego. Pomoże nam w tym program do wypełniania PITów.

Rozliczenie PIT przez internet

2020-11-08 16:46:56

Rozliczenie pit w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego online.

1 ... 18 19 20 21 22