Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

2020-11-08 18:00:12

Nadpłata podatku wykazana w rocznym rozliczeniu pit podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Rodziny wielodzietne, które złożą zeznanie roczne elektronicznie, mogą otrzymać zwrot podatku w krótszym terminie.

Ulgi podatkowe na dzieci w UE

2020-11-08 17:59:06

Z raportu „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” przygotowanego przez PwC wynika, że w Polsce wysokość kwoty średniej rocznej pomocy dla rodziny w 2019 roku to 2 224 zł. Na liście przygotowane przez PwC Polska znajduje się  dopiero na 24. miejscu.

Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców

2020-11-08 17:58:07

Obowiązkowi rozliczenia pit podlegają nie tylko dochody dorosłych podatników, ale również podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody małoletnich dzieci. Obowiązek taki spoczywa na rodzicach biologicznych lub przysposabiających.

Jak przekazać 1% podatku dla OPP

2020-11-08 17:56:50

Od 2003 roku podatnicy mają możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W pierwszych latach obowiązywania przepisu musieli przekazywać pieniądze sami, ale od 2007 roku, stosownie do postanowień art.45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę do 1% podatku przekazuje na rzecz OPP naczelnik urzędu skarbowego.

Co stanowi koszt podatkowy przy wynajmie mieszkania

2020-11-08 17:55:21

Osoby uzyskujące przychody z najmu nieruchomości za 2021 mogą je opodatkować według: zasad ogólnych lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 r. podatnicy w ramach najmu prywatnego będą mieć wyłącznie możliwość opodatkowania tego rodzaju przychodów według ryczałtu od przychód ewidencjonowanych

Limity ulg podatkowych - odliczenia od podatku

2020-11-08 17:54:00

W rozliczeniu pit za 2019 podatnicy mają prawo odliczyć przysługujące im ulgi podatkowe. Niektóre ulgi odliczane są od przychodu/ dochodu, inne zaś od podatku. Większość odliczeń jest ograniczona limitem  kwotowym lub procentowym.

Ulga prorodzinna a niskie dochody

2020-11-08 17:43:42

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Odliczenie przysługujące z tytułu tej ulgi odpisuje się od podatku.

PIT-37 termin rozliczeń przez wstępnie wypełnione zeznanie

2020-11-08 17:42:06

Ministerstwo Finansów informuje, że w marcu 2016 będzie udostępnione wszystkim podatnikom wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Najczęściej wypełnianą  przez osoby fizyczne deklaracją podatkową jest pit 37. Składają ją osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Limity ulgi mieszkaniowej

2020-11-08 17:40:31

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Podatku tego można uniknąć, jeśli spełni się określone w ustawie podatkowej warunki.

Kontynuacja ulgi odsetkowej

2020-11-08 17:39:23

Niektórzy podatnicy nadal mogą korzystać z  ulg, które  przewidziane były w polskim prawie podatkowym  w latach wcześniejszych. Upoważnia do tego nabycie prawa do ulgi w okresie jej obowiązywania oraz niemożność dokonania wcześniej odliczeń w pełnym zakresie z powodu zbyt niskich dochodów.

Kryteria ustalania rezydencji podatkowej

2020-11-08 17:38:07

Polskie prawo wewnętrzne reguluje kwestię rezydencji podatkowej odpowiednio w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3). Obok przywołanych wyżej przepisów zagadnienie rezydencji regulowane jest w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany w naliczaniu odsetek od 2016

2020-11-08 17:36:34

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie znaczące zmiany dotyczące naliczania odsetek obowiązujących w relacjach cywilnoprawnych (odsetek ustawowych) oraz  odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

1 ... 17 18 19 20 21 22