e-deklaracje

2020-11-08 16:37:55

Sposobem na szybkie i łatwe rozliczenie się z fiskusem jest program e-deklaracje, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów. Taką formę rozliczeń przez internet proponują też inne programy.

PIT Online

2020-11-08 16:27:23

PIT 2019 online został wprowadzony jako obowiązkowy od 1 stycznia tego roku dla płatników składających informacje lub roczne obliczenie podatku. Dotyczy to płatników, którzy rozliczają więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). Natomiast jeśli w imieniu płatnika działa biuro rachunkowe, wszystkie deklaracje muszą być przesłane drogą komunikacji elektronicznej.

PIT 11

2020-11-08 16:25:49

Formularz podatkowy PIT 11 przeznaczony jest dla płatników, którzy mają obowiązek sporządzenia informacji o przychodach podatnika oraz o pobranych i odprowadzonych zaliczkach na podatek. Informację taką przesyłają do podatników oraz do urzędów skarbowych.

PIT 36

2020-11-08 16:24:03

Deklaracja PIT 36 przeznaczona jest dla podatników, których przychody rozliczane są według skali podatkowej, jednakże nie mogą rozliczać się  na druku PIT 37, gdyż uzyskali przychody nie tylko od płatników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również z innych źródeł w Polsce lub zagranicznych.

PIT-28

2020-11-08 16:22:14

Roczną deklarację PIT 28 składa się do urzędu skarbowego w terminie wcześniejszym niż inne roczne formularze podatkowe, bo do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie obejmuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość  odliczeń  oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Program do wypełniania PIT-ów

2020-11-08 16:19:48

Obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych nałożony na obywateli przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych zmusza nas do wypełniania na początku każdego roku deklaracji podatkowych. Rozliczenia z fiskusem powinien ułatwić nam program do wypełniania PITów.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Darmowy program PIT

2020-10-23 07:50:30

Kiedy przystępujemy do samodzielnego rozliczenia rocznego PIT, możemy wybrać ręczne wypełnianie formularzy z urzędu skarbowego albo skorzystać z programu PIT, który z łatwością znajdziemy w sieci. Oferowane w internecie programy są w większości bezpłatne dla osób fizycznych.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Najlepszy program PIT

2020-10-23 07:46:47

Po zakończeniu roku podatkowego, w okresie od stycznia do kwietnia następującego roku, podatnicy mają obowiązki rozliczeniowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym czasie bardzo często korzystają z programów do rozliczania PIT.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Ranking programów PIT

2020-10-23 07:33:17

Powstające rankingi programów PIT mogą w pewnym stopniu pomagać niezdecydowanym osobom zamierzającym samodzielnie rozliczyć deklaracje podatkowe. Ranking klasyfikuje programy do rozliczania PIT według założonych kryteriów.

PIT-37

2020-10-22 14:57:08

PIT 37 jest najczęściej wypełnianą przez osoby fizyczne roczną deklaracją podatkową. Na druku tym można złożyć zeznanie o osiągniętych  dochodach (poniesionej stracie) za rok podatkowy zarówno w formie papierowej jak i złożyć PIT 37 online.

Zdjęcie prezentujące artykuł

PITY 2019

2020-10-22 14:52:46

Coroczne rozliczanie podatku dochodowego przez osoby fizyczne jest zajęciem zabierającym sporo czasu i wymagającym wiedzy podatkowej i umiejętności. Dlatego wiele osób nie rozlicza PIT samodzielnie, lecz zleca do biura rachunkowego. Niestety,  związane są z tym koszty. Szukamy więc innych rozwiązań.

Zdjęcie prezentujące artykuł

Składanie deklaracji elektronicznych

2020-10-22 14:46:20

Ustawa o PIT z 1991 roku nałożyła na podatników obowiązek składania do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych. W pierwszych latach wypełnialiśmy ręcznie druki papierowe przygotowywane przez Ministerstwo Finansów. Z czasem pojawiła się możliwość komputerowego wypełniania formularzy, których wzory ustanawiało Ministerstwo.

1 ... 16 17 18 19