Podwyższone koszty uzyskania przychodu w PIT 2019

2020-11-08 18:07:38

Pracownik, który zamieszkuje poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji możliwe jest, by przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Historia minimalnego wynagrodzenia za pracę

2020-11-08 18:06:35

Wysokość najniższego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce od roku 1956. Rola minimalnego wynagrodzenia w systemie płac podstawowych oraz innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom.

Zaliczki na podatek od umów zlecenia i o dzieło

2020-11-08 18:04:20

Osoby, które zawierają umowy zlecenia i o dzieło, stają się płatnikami podatku dochodowego. W rezultacie mają obowiązek pobierać zaliczki na podatek i przekazywać je właściwym urzędom skarbowym.

Podatek z tytułu nieodpłatnej renty

2020-11-08 18:03:12

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn obejmuje podatkiem od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Upały w pracy

2020-11-08 18:02:26

Z badań przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że upały negatywnie wpływają na efektywność pracy. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Wydajność pracy podczas upałów spada o średnio 20 %.

W roku 2020 będą obowiązywały nowe formularze do rozliczeń PIT 2019

2020-11-08 18:01:29

Minister Finansów wydał w marcu rozporządzenie dotyczące nowych wzorów formularzy pit, które będą obowiązywać do rozliczeń pit 2019 sporządzanych w roku 2020. Wśród nowych wzorów znajdują się dwa wprowadzone w tym roku w związku ze zmianami w przepisach podatkowych. Są to formularze PIT/DS i PIT/ BR.

Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

2020-11-08 18:00:12

Nadpłata podatku wykazana w rocznym rozliczeniu pit podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Rodziny wielodzietne, które złożą zeznanie roczne elektronicznie, mogą otrzymać zwrot podatku w krótszym terminie.

Ulgi podatkowe na dzieci w UE

2020-11-08 17:59:06

Z raportu „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” przygotowanego przez PwC wynika, że w Polsce wysokość kwoty średniej rocznej pomocy dla rodziny w 2019 roku to 2 224 zł. Na liście przygotowane przez PwC Polska znajduje się  dopiero na 24. miejscu.

Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców

2020-11-08 17:58:07

Obowiązkowi rozliczenia pit podlegają nie tylko dochody dorosłych podatników, ale również podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody małoletnich dzieci. Obowiązek taki spoczywa na rodzicach biologicznych lub przysposabiających.

Jak przekazać 1% podatku dla OPP

2020-11-08 17:56:50

Od 2003 roku podatnicy mają możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W pierwszych latach obowiązywania przepisu musieli przekazywać pieniądze sami, ale od 2007 roku, stosownie do postanowień art.45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę do 1% podatku przekazuje na rzecz OPP naczelnik urzędu skarbowego.

Co stanowi koszt podatkowy przy wynajmie mieszkania

2020-11-08 17:55:21

Osoby uzyskujące przychody z najmu nieruchomości mogą wybrać formę opodatkowania przychodów/dochodów: zasady ogólne według skali podatkowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Limity ulg podatkowych - odliczenia od podatku

2020-11-08 17:54:00

W rozliczeniu pit za 2019 podatnicy mają prawo odliczyć przysługujące im ulgi podatkowe. Niektóre ulgi odliczane są od przychodu/ dochodu, inne zaś od podatku. Większość odliczeń jest ograniczona limitem  kwotowym lub procentowym.

1 ... 12 13 14 15 16 17