Strona Główna » Serwis podatkowy » Zwrot podatku z zagranicy – praca w Niemczech

Zwrot podatku z zagranicy – praca w Niemczech

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-02-07 13:31:57

Jednym z najpopularniejszych celów naszych wyjazdów zarobkowych w Europie jest RFN. W przypadku, gdy pracowaliśmy legalnie u naszych zachodnich sąsiadów lub też taką pracę planujemy, powinniśmy zapoznać się z procedurami zwrotu nadpłaconego tam podatku dochodowego.

Na początek kilka słów o rozliczaniu wynagrodzeń pochodzących ze stosunku pracy na terytorium Niemiec. Polski podatnik zobowiązany jest do płacenia w Niemczech podatku dochodowego od osób fizycznych (Lohnsteuer). Z kolei w Polsce rozlicza się w oparciu o metodę zwolnienia z progresją. W konsekwencji podatnik przygotowuje dwie deklaracje: jedną dla niemieckiego organu skarbowego dotyczącą zarobków uzyskanych w Niemczech, drugą dla polskiego urzędu skarbowego dotyczącą zarobków w danym roku niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Jeżeli w trakcie naszej pracy w RFN zaliczki odprowadzane na poczet podatku dochodowego przekroczyły kwotę, jaką ostatecznie jesteśmy zobowiązani zapłacić tamtejszemu fiskusowi mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku. Zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak każdy inny zwrot podatku z zagranicy, wymaga przede wszystkim zgromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość pobranych zaliczek. W Niemczech są nimi zaświadczenia podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) oraz karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Obydwa dokumenty zaświadczają całkowite zarobki uzyskane w trakcie roku podatkowego, jednak Lohnsteuerbescheinigung dotyczy zawsze tylko jednego pracodawcy – jeśli mieliśmy ich kilku, od każdego powinniśmy otrzymać osobne zaświadczenie. Lohnsteuerkarte umożliwia dopisywanie zarobków od kolejnych pracodawców, warto jednak zauważyć, iż wychodzi ona od kilku lat z użycia (jej funkcje przejmuje elektroniczny system przekazywania danych) a jej brak u podatnika nie jest niczym wyjątkowym. W przypadku braku obydwu wyżej wymienionych dokumentów zwrot podatku z Niemiec można przeprowadzić także w oparciu o odcinki wypłat (Abrechnung der Brutto-Netto-Bezuge). Wystarczą nam jedynie dwa ostatnie z końca pracy.

Ponieważ zwrot podatku z zagranicy (podobnie, jak i w kraju) odbywa się w oparciu o przysługujące nam ulgi, niezbędne będzie przygotowanie dla niemieckiego urzędu dokumentów poświadczających nasze prawo do tychże ulg. Wśród najczęściej występujących wymienić należy zaświadczenia o stanie rodzinnym oraz kopie zameldowania z miejsc pobytu w Niemczech. Jeżeli pobieraliśmy zasiłek rodzinny (Kindergeld) będą to dokumenty z nim związane. Jeśli ulgi, o które występujemy, wynikają z naszej indywidualnej sytuacji, powinniśmy ową sytuację odpowiednio poświadczyć.