Strona Główna » Serwis podatkowy » Zmiany w PIT-ach w najbliższym rozliczeniu: zmiana kwoty obniżającej PIT

Zmiany w PIT-ach w najbliższym rozliczeniu: zmiana kwoty obniżającej PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:27:01

Pomimo zapowiadanej jeszcze przed rokiem rewolucji w podatkach w naszym kraju, już na pewno wiadomo, że w najbliższym czasie do niej nie dojdzie. Jak co roku mamy jednak do czynienia z szeregiem znaczących zmian w rozliczaniu deklaracji rocznych i należy się w związku z tym spodziewać pewnego wpływu zarówno na treść naszych formularzy podatkowych, jak i w efekcie, na zasobność naszych portfeli. Przyjrzyjmy się najbardziej istotnej zmianie jaką będziemy musieli uwzględnić w PIT 2020 program.

Najbardziej znaczącą zmianą, która będzie mieć wpływ na szerokie rzesze podatników jest podwyższenie kwoty obniżającej podatek dochodowy, a co za tym idzie podniesienie kwoty wolnej od podatku za rok 2020.

Kwota wolna od podatku PIT to zanotowany przez podatnika dochód, za który podatnik nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.  Wolna od podatku kwota bezpośrednio wynika z konsekwencji zastosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek wzrasta z obowiązującego do tej pory pułapu 556,02 zł do wysokości zakresu 1188 zł-0 zł. Faktyczna jej wartość wynikać będzie z wykazanej przez podatnika podstawy opodatkowania, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz o ulgi i odliczenia PIT od dochodu. Oznacza to, że wyższa podstawa podatku prowadzić będzie do niższej kwoty zmniejszającej podatek – co efekcie podniesie podatek jaki zapłacimy organom administracji podatkowej. Z punktu widzenia podatnika istotne jest to, że wysokość zaliczek podatkowych opłacanych w czasie trwania roku nie uległa żadnej modyfikacji a wspomniana zmiana zaczyna obowiązywać dopiero w rozliczeniu rocznym. Otwiera to możliwość większych zwrotów podatkowych dla większości podatników, jednak ci z nas których zarobki są wysokie muszą liczyć się z obowiązkami samodzielnej dopłaty podatku po przeprowadzeniu stosownego rozliczenia w PIT 2019 program (jedną z wartych rozważenia opcji jest darmowy program PIT 2020 firmy PITax.pl Łatwe podatki – film promocyjny na pitax .

Przy rozliczaniu kwoty wolnej od PIT np. w program PIT 2020 należy pamiętać, że nie wszyscy podatnicy mają prawo do jej odliczenia. Z kwoty wolnej można skorzystać tylko jeżeli rozliczamy się na podstawie zasad ogólnych/skali podatkowej. Nie istnieje możliwość użycia w rozliczeniu kwoty wolnej w przypadku opodatkowania ryczałtowego, liniowego lub jakiegokolwiek innego specjalnego sposobu opodatkowania.