Strona Główna » Serwis podatkowy » Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2019

Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2019

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:20:29

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego precyzują, że osoby, które osiągnęły w trakcie trwania roku podatkowego przychody, podlegają obowiązkowi przygotowania deklaracji podatkowej, a następnie przekazania jej właściwemu organowi administracji podatkowej. Co jednak w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów? Czy oznacza to, że jesteśmy automatycznie zwolnieni z tego obowiązku? Zasadniczo tak, jednak w zależności od konkretnej sytuacji podatnika, jak również jego związanych z nią preferencji rozliczenie PIT online 2019 wciąż może być dla niego korzystne — nawet jeśli nie wykazuje żadnych przychodów.

Jeśli nie posiadamy żadnych dochodów, czy też jedynie dochody, które zostały zwolnione z opodatkowania, nie musimy przygotowywać zeznania rocznego podatkowego — wynika to jednoznacznie z odpowiednich przepisów podatkowych. W tym sensie, jeśli dla przykładu podatnikowi zdarzało się w przeszłości osiągać dochody opodatkowane, a w związku z tym był zmuszony do przygotowania odpowiedniej deklaracji, jednak aktualnie nie osiąga żadnych dochodów (ponieważ nie podejmuje żadnych aktywności o zarobkowym charakterze i nie korzysta z żadnych źródeł przychodów) — rozliczenie PIT 2019 online nie będzie dla niego konieczne. Oczywiście w tej samej sytuacji znajdują się osoby, które osiągają dochody, ale są to dochody całkowicie zwolnione z podatku PIT. Przykład stanowić mogą tutaj alimenty, diety delegacyjne pracowników, odszkodowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji społecznych.

W pewnych jednak okolicznościach może być w interesie podatnika przygotowanie zeznania zerowego. W takim wypadku najwygodniej skorzystać będzie z oprogramowania PITax.pl. Przygotowane w ten sposób zerowe zeznanie podatkowe stanowić może podstawę, z której wychodząc, urząd skarbowy może wystawić podatnikowi zaświadczenie o braku dochodów.Nieco inaczej przestawia się w tym zakresie sytuacja przedsiębiorcy. Jeśli tylko osiągał on w przeszłości jakiekolwiek przychody, niezależnie od swojej sytuacji w bieżącym roku podatkowym zmuszony jest do przygotowania deklaracji podatkowej. Rozliczenie pit 2020 online będzie dla niego niezbędne nawet przypadku, gdy jego działalność jest obecnie zawieszona. Obowiązek ten dotyczy rozliczenia według skali podatkowej oraz podatku liniowego, a także  wypadku zanotowania straty podatkowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie pitax.pl.

Tytułem zakończenia wspomnieć trzeba o wykorzystaniu zerowego zeznania podatkowego jako narzędziu wydłużenia terminu rozliczenia podatkowego — rzeczywiste rozliczenie pojawia się w formie korekty zeznania