Strona Główna » Serwis podatkowy » Wyrównanie wartości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na PIT

Wyrównanie wartości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na PIT

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-13 07:35:28

W szeregu zmian wpisujących się w korektę „Polskiego Ładu” doszło do aktualizacji poszczególnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wspomniana reguła nie obejmuje jednak sytuacji, w której istnieje możliwość wyrównania składki do wysokości zaliczki PIT – w tym przypadku znajdą zastosowanie zasady z 2021 roku.

Spis Treści:

  1. Polski Ład a składka zdrowotna
  2. Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki PIT 2023 r.
  3. Obniżenie składki zdrowotnej 2023 w Polskim Ładzie 2.0
  4. Obniżenie składki zdrowotnej - jak obliczyć?

Polski Ład a składka zdrowotna

Wraz z początkiem minionego roku, wszyscy podatnicy PIT zostali objęci nowymi zasadami naliczania składki zdrowotnej. Do najważniejszych zmian w tym zakresie należą:

  • Brak odliczenia – powszechnym zabiegiem rachunkowym było korzystanie z preferencji podatkowej polegającej na możliwości odliczenia 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Mając na uwadze, iż całkowity wymiar składki wynosi 9% to należy uznać, iż odebrano znaczące udogodnienie podatnikom PIT.
  • Zmiana metody odliczenia - Odliczenie stosowane było od podatku. W ramach Polskiego Ładu 2.0. dla części podatników przywrócono możliwość odliczenia składki zdrowotnej, tyle że w stosunku do wypracowanej przez nich podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Z opisywanego wariantu mogą skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający się wg karty podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w sposób liniowy.
  • Naliczanie od przychodu/dochodu – W 2021 r. wartość miesięcznego ubezpieczenia zdrowotnego ustalało się na podstawie kwoty 4 242,38 zł co oznacza, że zastosowanie stawki składki w wymiarze 9% dawało nam równowartość 381,81 zł. Od początku 2022 roku profil ustalania składki zdrowotnej uległ przebudowaniu, w wyniku czego podatnicy zobowiązani są do uiszczania 9% od przychodu/dochodu podatnika (w zależności od wybranej formy opodatkowania).

Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki PIT 2023 r.

Przepisy dopuszczają możliwość obniżenia składki zdrowotnej, której wysokość jest obliczana przez płatników tj. pracodawca, zleceniodawca itp. Może zaistnieć sytuacja, w której płatnik obliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika dokona obniżenia jej wartości do wysokości miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy podatnika, którego rozlicza. Do takiej sytuacji może dojść na przykład w sytuacji, gdy pracownik podjął się zatrudnienia w środku okresu rozliczeniowego (np. w połowie miesiąca) czy podjął się niskopłatnej aktywności zawodowej w niepełnym wymiarze pracy.

Przedstawiana metoda obniżenia składki zdrowotnej, co prawda stanowi wyjątek od generalnej zasady ustalania jej wysokości od osiągniętego dochodu przychodu, jednak w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. jej wartość nie może być niższa niż 314,10 zł, zaś w drugiej połowie roku – 324 zł. W stosunku do rozliczenia w 2022 roku takowe obniżenie nie mogło osiągnąć mniejszego pułapu aniżeli 270,90 zł.

Obniżenie składki zdrowotnej 2023 w Polskim Ładzie 2.0

Wyjątkowe zasady naliczania składki zdrowotnej, które stanowią przedmiot niniejszej publikacji stosuje się częściowo uwzględniając stan prawny z 2021 roku. Taką powinność nakładają przepisy ustawy zdrowotnej, zgodnie z którą gdy ubezpieczenie zdrowotne obliczone przez płatnika jest wyższe niż zaliczka na PIT obliczona zgodnie z przepisami ustawy o PIT obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. to miesięczną składkę obniża się do tej kwoty.

Obniżenie składki zdrowotnej - jak obliczyć?

Dla lepszego zilustrowania na czym polega przedstawiony mechanizm obniżenia wartości składki zdrowotnej, niżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie ubezpieczenia dla wynagrodzenia w wysokości 5000 zł:

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na umowie o pracę i przysługują mu 50% koszty uzyskania przychodu.
Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.71%
13,71% * 4 500 zł = 616,95 zł

Od wartości wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne obliczana jest składka zdrowotna – 9%

4 500 zł – 616,95 zł = 3 883,05 zł
9% * 3 883,05 zł = 349,47 zł

349,47 zł wyniosłaby miesięczna wartość składki zdrowotnej, gdyby nie doszło do jej obniżenia poprzez wyliczenie zaliczki PIT wedle zasad z 2021 roku.

Zaliczka na PIT wg 2021:

Koszty uzyskania przychodu: 2 157,25 zł
2 157 * 17% = 366,69
366,69 - 43,76 = 322,93 zł

W analizowanym przypadku wartość składki zdrowotnej (349,47 zł) zostanie obniżona do kwoty 322,93 zł.