Strona Główna » Serwis podatkowy » Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 17:28:12

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę z takim orzeczeniem mogą w rozliczeniu rocznym pit skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wśród wydatków uprawniających do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdują się m. in. wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do pomniejszenia dochodu  przed opodatkowaniem określa art. 26 ust. 7a. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do odliczeń dotyczy  wydatków na adaptację do potrzeb osoby niepełnosprawnej domów, mieszkań, pojazdów mechanicznych, odpłatność za pobyty na turnusach rehabilitacyjnych i leczniczych, szkolenia i materiały szkoleniowe, usługi pielęgniarskie, przewodników, zakup leków i dojazdy.

Zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu. Odliczeniu podlegają tylko kwoty faktycznie poniesione, jeśli nie były sfinansowane z jakichkolwiek źródeł lub zwrócone.

Wydatki uprawniające do odliczeń  w ramach ulgi rehabilitacyjnej dzieli się na nielimitowane i limitowane. Limitowane kwotowo oznaczają możliwość odliczenia do wyznaczonej wartości, nawet jeśli poniesione wydatki były wyższe. Nadwyżki nad kwotę limitu nie można odliczyć. Natomiast nielimitowane wydatki uprawniają do odliczenia całej wydanej kwoty, jeśli nie była refinansowana lub zwrócona.

Wśród limitowanych znajdują się koszty w wysokości nie przekraczającej kwoty 2280 zł  w roku podatkowym z tytułu używania samochodu osobowego. Samochód powinien stanowić własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ulga przysługuje osobie niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z  I lub II grupą inwalidztwa albo dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Odliczenie przysługuje, jeśli wydatki związane są z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Pozostałe ulgi limitowane dotyczą opłacania przewodników osób niewidomych i psa asystujacego.

Nielimitowane wymagają zbierania dokumentów, np. faktur wystawionych na nazwisko osoby niepełnosprawnej. .

W przypadku używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne określony jest limit wydatków w roku podatkowym (2280 zł), dlatego nie są wymagane faktury. Wystarczy w przypadku kontroli okazać dokumenty zlecenia oraz odbycia takich zabiegów.

Podobnie rzecz się ma w przypadku wszystkich innych wydatków limitowanych na cele rehabilitacyjne. Np.wystarczy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które otrzymały wynagrodzenie w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Należy pamiętać o tym w momencie korzystania z usług i zachować informacje dla ewentualnej kontroli.

Aby odliczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wypełnić załącznik pit o, który następnie dołączamy do deklaracji pit 37, pit 36 lub pit 28. Oczywiście może to być rozliczenie pit 37 onlinepit 36 online czy pit 28 online. W rozliczeniu pit [gcv rok-rozliczenia] program internetowy pomoże rozliczyć nam przysługujące ulgi.