Strona Główna » Serwis podatkowy » Ważne aspekty rozliczenia podatkowego 2020

Ważne aspekty rozliczenia podatkowego 2020

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:29:33

ROCZNE ROZLICZENIE PIT A KWESTIA KWOTY WOLNEJ OD PODATKU
Kwota wolna od podatku wynosi 3.091 zł w rozliczeniach za 2020 rok. Dochody poniżej owej sumy nie są opodatkowane i nie ma konieczności wpisywania ich w PIT. Co jeszcze powinieneś wiedzieć na ten temat? Przeczytaj poniższy tekst.

Odliczenie kwoty wolnej od podatku
Aby skorzystać z możliwości rozliczenia kwoty wolnej od podatku w PIT2019 istotne jest, czy dane przychody są opodatkowane wedle skali podatkowej, a nie od źródeł. Podatnik płacący więc ryczałtowy podatek giełdowy nie skorzysta z tego rozliczenia, natomiast osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą i opodatkowana według stawki 18% lub 32%, może już to uczynić.
Kilka źródeł dochodów
W przypadku osób, które osiągają dochody z kilku źródeł o różnych formach opodatkowania, istnieje możliwość skorzystania z kwoty wolnej tylko raz w rocznym rozliczeniu podatkowym – czy to podczas składania PIT-u w placówce Urzędu Skarbowego, czy też wysyłania go drogą internetową poprzez właściwy do PIT-ów 2019 program komputerowy. Należy mieć na uwadze, iż ową kwotę odlicza się nie od dochodu, a od podatku. Teoretycznie więc kwota 3.091 zł to zarobek, od którego podatku się nie płaci, w rzeczywistości, jednakże od wyliczonego podatku odlicza się kwotę 556,02 zł. Podatek ulegnie więc obniżeniu, natomiast samo podatkowe zobowiązanie nie będzie miało miejsca.
Niskie dochody
Podatnicy, którzy osiągają rocznie dochody poniżej 3.091 zł, również złożą zeznanie podatkowe, jednakże wspomniane przychody będą zwolnione z opodatkowania. Tylko w przypadku, kiedy dana osoby nie ma żadnych przychodów albo też otrzymuje innego rodzaju kwoty zwolnione z podatku, takie jak przykładowo alimenty w wysokości do 700 zł na miesiąc, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego.
Rozliczanie przez rok
Co ciekawe, kwotę wolną od podatku można rozliczać przez cały rok, np. w każdym miesiącu zmniejszać zaliczkę na podatek o wysokość 1/12 z kwoty wolnej, albo też na koniec danego roku, przez co można zyskać nadpłatę w kwocie 556,02 zł.
Rozliczanie małżonków
Warto pamiętać, że również małżeństwa, które składają wspólny PIT, mają możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku odrębnie, czyli zarówno żona, jak i mąż. Jeśli oboje rozliczają się według wspomnianej wyżej skali podatkowej, to każde z nich może odliczyć od podatku sumę 556,02 zł.
ODLICZENIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH W ROCZNEJ DEKLARACJI PIT
Osoby noszące okulary korekcyjne mogą odliczyć ich wartość w rocznym rozliczeniu podatkowym. Nie w każdym przypadku jest to możliwe, jednakże osoby, które spełniają konkretne wymagania, jak najbardziej powinny to zrobić. W tym tekście wyjaśniamy dokładniej owo zagadnienie.

Dla kogo jest odliczenie okularów korekcyjnych?
Kto może skorzystać ze wspomnianego odliczenia, wpisując je w program do PIT 2019 albo formularz papierowy? Przede wszystkim osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i jedną (albo jedyną) przyczyną owego jest choroba narządu wzroku. Podatnicy ci mają możliwość dokonać tego odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Wymagane dokumenty
Aby skorzystać z omawianego odliczenia, trzeba przedstawić konkretne dokumenty, które poświadczą dokonanie zakupu okularów korekcyjnych, czyli np. fakturę albo rachunek. Należy też posiadać wspomniane wyżej orzeczenie o niepełnosprawności I, II lub III stopnia, albo też decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej, z tytułu niezdolności do pracy (częściowej lub zupełnej) lub też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznane na podstawie innych, odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia. Uwaga – konieczny jest również fakt częściowego lub całkowitego braku refundacji poniesionych na okulary kosztów (np. już wcześniej przez pracodawcę). Należy też mieć na uwadze, że wspomniane okulary powinny posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne.
Jak skorzystać z ulgi?
Osoby spełniające podane wyżej wymagania, które chcą skorzystać z odliczenia okularów korekcyjnych od podatku, muszą złożyć rozliczenie roczne 2020 – czy to przez program do rozliczania PIT 2019, czy też osobiście w Urzędzie Skarbowym. Należy zaznaczyć i wypełnić odpowiednie rubryki poświadczające chęć skorzystania z odliczenia. Pamiętajmy, że w przypadku ewentualnej kontroli skarbówki, może być konieczne ewentualne udowodnienie, czemu owe okulary są niezbędne do rehabilitacji. Można to zrobić przede wszystkim przez odpowiednią dokumentację medyczną.
DOCHODY DZIECKA W PIT – SPRAWDŹ, JAK JE PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ
Każda osoba osiągająca dochody ma obowiązek rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzieje się tak również w przypadku osób małoletnich. Składają one PIT samodzielnie albo z rodzicami lub prawnymi opiekunami. Poniższy artykuł zawiera więcej informacji na ten temat.

Kiedy dziecko składa własny PIT?
W niektórych przypadkach osoba małoletnia osiągająca dochód nie rozlicza się wspólnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, ale wypełnia własny PIT, czy to poprzez komputerowy program do rozliczania PIT, czy też składając deklarację osobiście w Urzędzie Skarbowym. W jakich przypadkach ma miejsce taka sytuacja? Dzieje się tak wówczas, kiedy przychody nieletniego pochodzą z pracy (przede wszystkim z umów o dzieło i zleceń), że stypendiów i z przedmiotów, które dziecko otrzymało do swobodnego użytkowania. Dochody z pracy traktuje się dosyć szeroko – są to zarobki uzyskane w wyniku umowy zlecenie, o dzieło i o pracę, ale także z praw autorskich, licencji a nawet prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Samodzielnie rozliczy się też nieletni, którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej (kiedy tylko jeden rodzic został jej pozbawiony, dochody dziecka wlicza się do dochodów drugiego, niepozbawionego władzy rodzica). W pozostałych wypadkach małoletni rozlicza się włącznie z prawnymi opiekunami albo rodzicami.
Kiedy dziecko kończy 18 lat
Dziecko z chwilą ukończenia 18. roku życia staje się pełnoletnie i w związku z tym ma obowiązek samodzielnie rozliczyć swoją deklarację, wykorzystując do tego odpowiedni do PIT 2019 program lub po prostu wypełniając formularz papierowy. Co istotne, przychody osiągnięte do dnia uzyskania pełnoletności wlicza się jeszcze do przychodów rodziców lub prawnych opiekunów. Przychody uzyskane natomiast po dniu 18. urodzin, są już rozliczane samodzielnie.
Małżeństwo nieletniego
Przypadek zawarcia przez osobę małoletnią związku małżeńskiego sprawia, że staje się ona pełnoletnia. Mimo swojego wieku musi się więc rozliczać osobno. Nawet unieważnienie tego małżeństwa nie sprawia, że dziecko staje się znowu, wedle prawa, nieletnie.
W JAKI SPOSÓB UNIKNĄĆ ODRZUCENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ PRZEZ FISKUSA?
Wypełnianie rocznego rozliczenia podatkowego wymaga od nas dokładności i skrupulatności. Nawet najmniejsza pomyłka skutkuje bowiem koniecznością wykonania korekty, w przeciwnym wypadku narażeni jesteśmy na kary nałożone przez fiskusa, m.in. karę grzywny. Jakie są najczęstsze pomyłki popełniane w zeznaniach podatkowych? Na co zwracać uwagę, składając PIT? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Nieprawidłowe dane identyfikacyjne
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby składające PIT – czy to przez program PIT 2019 online, czy też osobiście w Urzędzie Skarbowym, jest wpisywanie danych identyfikacyjnych niezgodnych z informacjami posiadanymi przez fiskusa. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju literówki, podwójne spacje, niepotrzebne znaki w danych personalnych i kontaktowych.
Źle wpisany przychód
Kolejną często popełnianą przez podatników pomyłką podczas wypełniania rozliczenia, jest wpisanie nieprawidłowej kwoty przychodu z roku ubiegłego. Zdarzają się tu błędy w obliczeniach, wpisanie złych cyfr, zaokrąglenie kwoty (pamiętajmy, że suma musi być podana bez zaokrągleń) albo też łączenie przychodów małżonków (jest to niedopuszczalne, w program PIT 2019wpisujemy jedynie łączną wysokość przychodu osoby, która składa zeznania podatkowe).
Nie ta skarbówka
Ludzie często błędnie adresują swój PIT, to znaczy przesyłają go do niewłaściwego Urzędu Skarbowego. A który jest odpowiedni? To placówka właściwa dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania podatnika. Jeśli nie jesteśmy pewni, która skarbówka jest tą prawidłową dla nas, możemy sprawdzić to np. w Internecie.
W jaki sposób wystrzegać się błędów?
Wyżej wymienione przykłady to tylko niektóre z często popełnianych przez podatników błędów. Urzędnicy skarbowi na co dzień spotykają się jeszcze z wieloma innymi pomyłkami i przeoczeniami. Jak ich uniknąć? Pamiętajmy, żeby wypełniać PIT dokładnie i w skupieniu. Przed jego wysyłką sprawdźmy go przynajmniej raz jeszcze, a najlepiej przekażmy również komuś innego do sprawdzenia – być może inna osoba wychwyci ewentualne pomyłki, których my nie zauważyliśmy. Dobrym rozwiązaniem jest także program do rozliczeń w rodzaju PITax.pl – wiecej informacji na https://www.youtube.com/watch?v=k0N9-ZmVwt8
ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE – DOWIEDZ SIĘ, Z JAKIEJ ULGI MOŻESZ SKORZYSTAĆ

 

Oprócz obowiązku corocznego składania deklaracji podatkowej, ustawodawca umożliwił nam, podatnikom, korzystanie z różnych rodzajów ulg i odliczeń. W poniższym artykule przedstawiamy najpopularniejsze z nich. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się, z których ulg możesz skorzystać.

Ulga internetowa
Ulga ta powoli jest wycofywana, dlatego też warto z niej skorzystać, póki jeszcze obowiązuje. Na czym ona polega i komu się należy? Osobom, które poniosły w danym roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Nie przysługuje ona natomiast na koszty poniesione na instalację albo serwisowanie modemu czy sprzętu internetowego. Można z niej skorzystać tylko jeden raz, przez dwa następujące po sobie lata. Aby z niej skorzystać – zarówno drogą tradycyjną, jak i internetową poprzez program do rozliczania PIT, trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty (w szczególności faktury), dokumentujące poniesione wydatki.
Ulga prorodzinna
Inaczej nazywana ulgą na dzieci. Mogą z niej skorzystać osoby, które wychowują dzieci w wieku poniżej 18 lat lub do 25. roku życia (kiedy młodzież uczy się), a także potomstwo w każdym wieku, jeżeli dzieci lub młodzież otrzymały rentę socjalną, zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci, jednakże można z niej skorzystać już w przypadku posiadania jednego dziecka. Z możliwości skorzystania z ulgi wyłączone są osoby, które zostały pozbawione praw rodzicielskich.
Ulga na lekarstwa
Osoba chcąca skorzystać ze wspomnianego odliczenia – czy to poprzez odpowiedni do PIT 2019 program, czy też osobiście w skarbówce – musi posiadać zaświadczenie od lekarza o obowiązku stosowania lekarstw, jak również musi przedstawić dokumenty, które potwierdzą zakup leków (najlepiej, jeśli będą to faktury). Odliczeniu podlega kwota przekraczająca 100 zł w danym miesiącu.
Ulga samochodowa
Ze wspomnianej ulgi mają możliwość korzystać osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie. Dotyczy ona użytkowania auta, które przystosowane jest do przewozu inwalidów. Niezbędne jest posiadanie orzeczenia o I albo II stopniu niepełnosprawności, skierowania od lekarza na rehabilitację, jak również akt własności lub współwłasności samochodu.