Strona Główna » Serwis podatkowy » W roku 2020 będą obowiązywały nowe formularze do rozliczeń PIT 2019

W roku 2020 będą obowiązywały nowe formularze do rozliczeń PIT 2019

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 18:01:29

Minister Finansów wydał w marcu rozporządzenie dotyczące nowych wzorów formularzy pit, które będą obowiązywać do rozliczeń pit 2019 sporządzanych w roku 2020. Wśród nowych wzorów znajdują się dwa wprowadzone w tym roku w związku ze zmianami w przepisach podatkowych. Są to formularze PIT/DS i PIT/ BR.

PIT/DS jest to wzór numer 1, co oznaczone jest cyfrą 1 w nawiasach obok nazwy PIT/DS na każdej stronie formularza u dołu każdej strony: PIT/DS (1).

Deklaracja PIT/DS stanowi załącznik do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L. Załącznik przeznaczony jest do wypełniania przez podatników, którzy  uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Małżonkowie, jeśli mają obowiązek złożenia deklaracji PIT/DS, to niezależnie od tego, czy rozliczają pit 2019 indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem, muszą złożyć odrębne załączniki PIT/DS.

PIT/BR – wzór numer 1, oznaczony cyfrą 1 w nawiasach obok nazwy druku PIT/BR na każdej stronie formularza nu dołu strony: PIT/BR (1).

Deklaracja PIT/BR jest załącznikiem do zeznań podatkowych: PIT-36 i PIT-36L. Przeznaczona jest do wypełniania przez  podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, korzystających z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych „kosztami kwalifikowanymi”, na zasadach określonych w art. 26e ustawy.

W przypadku małżonków składających PIT/BR, niezależnie od tego, w jaki  sposób rozliczać będą roczny pit 2019 (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), zobowiązani są  złożyć każdy odrębnie załącznik PIT/BR.

Nowe formularze zostały wprowadzone rozporządzeniem  MF ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2019 roku. Obowiązują z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 2 kwietnia 2019 roku.

Nowych wzorów deklaracji nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczas obowiązującym. W takim przypadku za prawidłowe uznaje się zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów.