Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi podatkowe za darowizny na cele publiczne i społeczne

Ulgi podatkowe za darowizny na cele publiczne i społeczne

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 11:21:59

Osoby przekazujące w danym roku podatkowym pomoc rzeczową lub pieniężną na cele pożytku publicznego, mogą dokonać odliczenia owej sumy w zeznaniu PIT. Jakie warunki muszą być spełnione, by skorzystać z tego odliczenia? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

W jaki sposób skorzystać z odliczenia?

Jak wspomniano wyżej, ze wspomnianej ulgi może skorzystać podatnik, który w ubiegłym roku podatkowym dokonał darowizny na cele publiczne i społeczne, obdarowując wybraną organizację pożytku publicznego środkami pieniężnymi albo rzeczowymi. Aby skorzystać z odliczenia, należy wykonać roczne rozliczenie podatkowe i uzupełnić załącznik PIT/O, wpisując w niego łączną kwotę wszystkich odliczeń. Ze wspomnianego odliczenia mogą skorzystać podatnicy wypełniający różne formularze podatkowe, m.in. PIT 28.

Jakie dane należy podać w formularzu? Przede wszystkim niezbędna jest kwota dokonanego odliczenia, przekazanej darowizny oraz dane identyfikujące organizację, której przekazano darowiznę. Odliczenia można dokonać tylko na podstawie dowodu wpłaty na konto bankowe danej instytucji. W sytuacji jednakże, kiedy darowiznę przekazano w formie rzeczowej, a nie pieniężnej, potrzebny jest dokument potwierdzający wartość darowizny, taki jak np. umowa potwierdzona u notariusza.

Z odliczenia można skorzystać wypełniając formularz papierowy i składając go stacjonarnie w Urzędzie Skarbowym, jak i przesyłając swoje zeznanie internetowo, poprzez odpowiedni program PIT.

Darowizna na różne cele

Na jakie cele można przekazać darowiznę? Jest ich wiele. Zaliczamy do nich m.in. cele na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i narodowych, emerytów, na cele charytatywne i pomocy społecznej, a także promocję sztuki, kultury i organizację wolontariatu czy bezpieczeństwa publicznego oraz inne.

Należy też mieć na uwadze, iż nie można odliczyć od podatku darowizn dla osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które prowadzą gospodarczą działalność związaną z wyrobem tytoniu, alkoholu itp.