Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga na dziecko 2023 r. – limit dochodu dziecka

Ulga na dziecko 2023 r. – limit dochodu dziecka

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-07 13:17:07

Polski Ład zmierzył się z problemem rozliczania ulgi na dziecko przez rodziców, których podopieczny chce postawić pierwsze kroki w działalności zarobkowej. W 2023 r. przybędzie osób mogących skorzystać z ulgi prorodzinnej, co jest zasługą nowego, wyższego limitu zarobków dziecka, którego górna granica będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Spis Treści:

  1. Ulga na dziecko za 2022 i 2023 r. – limit dochodu rodziców
  2. Ulga na dziecko za 2022 i 2023 r. – limit dochodu dziecka

Ulga na dziecko za 2022 i 2023 r. – limit dochodu rodziców

Mimo licznych zwolnień i ulg wprowadzonych w drodze Polskiego Ładu, ulga na dziecko wciąż jest jednym z najpopularniejszych odliczeń. Przypomnijmy, że omawiana ulga (znana też jako prorodzinna) jest możliwa do uwzględnienia w rozliczeniach na formularzach PIT-36 oraz PIT-37, czyli przez podatników będących na tzw. zasadach ogólnych. Osoby fizyczne rozliczające się wg skali podatkowej (12/32% PIT) nie zawsze będą miały możliwość skorzystania z tej preferencji podatkowej.

Celem uznania, czy w danym wypadku przysługuje ulga prorodzinna należy wziąć pod uwagę wysokość dochodów osiąganych zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych, jak i dziecko. W sytuacji, gdy rodziców nie wiąże związek małżeński, ale zamieszkują razem i wspólnie wychowują dziecko, to przysługuje im prawo do odliczenia ulgi na dziecko:

  • Równo po 50%,
  • Albo w ustalonej przez rodziców/opiekunów proporcji.

Uwaga! Ulga prorodzinna jest dedykowana tym rodzicom, których łączny dochód nie przekracza kwoty 112 000 zł (w przypadku rozliczenia wspólnego), bądź 56.000 zł, gdy mamy do czynienia z rozliczeniem indywidualnym. Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Ulga na dziecko za 2022 i 2023 r. – limit dochodu dziecka

Chcąc przyznać odliczenie jak największej grupie podatników, Ustawodawca w sposób rozszerzający zdefiniował katalog dzieci, nad którymi sprawowanie władzy rodzicielskiej gwarantuje skorzystanie z preferencji. Z ulgi prorodzinnej skorzystają rodzice/opiekunowie prawni dziecka, którzy wychowują dzieci poniżej 18. roku życia czy osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną (w tym przypadku nie zostało przyjęte kryterium wiekowe). Ponadto ww. osoby rozliczające PIT skorzystają z ulgi prorodzinnej również w sytuacji, gdy ich dziecko osiągnęło pełnoletność, ale nie ukończyło jeszcze 25. roku życia pod warunkiem, że wciąż się uczy lub studiuje.

Jak sygnalizowaliśmy powyżej, również dziecko jest obarczone limitem dochodów, którego przekroczenie powoduje, że rodzice/opiekunowie prawni nie będą mogli uwzględnić odliczenia w swoim PIT-36/PIT-37. Od początku obowiązywania ulgi, aż do końca 2021 r. dochód dziecka nie mógł przekroczyć kwoty większej, niż 3089 zł. O ile w początkowych latach wskaźnik ten nie rodził zbyt wielu zastrzeżeń, o tyle na płaszczyźnie ostatnich rozliczeń zupełnie nie przystawał do aktualnych realiów gospodarczych.

W następstwie licznych postulatów rodziców i konsultacji publicznych, od 1 lipca 2022 r. (z obowiązującą mocą wsteczną za cały miniony rok) limit zarobków podopiecznego został uzależniony od wysokości renty socjalnej. Osobom zainteresowanym skorzystaniem z ulgi na dziecko będzie przysługiwało odliczenie w sytuacji, gdy limit zarobków dziecka nie przekroczy kwoty odpowiadającej dwunastokrotności renty socjalnej.

Oznacza to, że w rozliczeniach PIT za 2022 r., rodzice/opiekunowie dziecka skorzystają z preferencji podatkowej, w sytuacji gdy ich podopieczny osiągnie nie więcej, niż 16 061,28 zł dochodu.

W PIT za 2023 r. dziecko nie może zarobić więcej, niż 19 061,28 zł.

Należy pamiętać, że niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, dziecko nie może korzystać z określonej formy rozliczenia z fiskusem, w sytuacji gdy rodzice mieliby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Odliczenie nie przysługuje, gdy podopieczny jest opodatkowaniem pod postacią:

  • podatku tonażowego,
  • podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.