Strona Główna » Serwis podatkowy » Dostawa towarów stanowiących zestaw, w skład którego wchodzą towary objęte odwróconym obciążeniem

Dostawa towarów stanowiących zestaw, w skład którego wchodzą towary objęte odwróconym obciążeniem

Autor: - Data publikacji: 2020-10-21 09:49:19

Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej znowelizowanych od 1 lipca 2019 r. przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia wskazało, że towary stanowiące zestaw, w skład którego wchodzą towary objęte odwróconym obciążeniem oraz towary nie wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będą całościowo objęte odwrotnym obciążeniem.

W broszurze tej ministerstwo wyjaśnia:

W praktyce handlowej dość często zdarzają się przypadki sprzedaży towarów w formie zestawów (tzw. bundle). W odniesieniu do towarów, o które rozszerzony zostaje od 1 lipca 2019 r. załącznik nr 11 do ustawy o VAT, dotyczyć to będzie przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki.

Zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wyznaczony jest, co do zasady, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (według której klasyfikowane są towary wymienione w załączniku nr 11), dlatego też reguły związane z klasyfikacjami statystycznymi należy też przyjąć w przypadku towarów sprzedawanych w formie zestawów.

Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU, która jest ściśle powiązana z Nomenklaturą Scaloną (CN), przy zaliczaniu wyrobu do poszczególnych grupowań PKWiU 2008 należy stosować „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)”. Powyższe reguły, uzupełnione o szczegółowe zasady klasyfikowania towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej, wyznaczone rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013 r. (Dz. U. UE 2013/C 105/01) wprowadzającym „Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej”, ukazują sposób klasyfikowania takich zestawów.

Klasyfikowanie tego rodzaju produktów powinno być dokonywane indywidualnie, ponieważ na rynku mogą pojawić się zestawy o różnym charakterze u (zależne od rodzajów, właściwości czy ilości elementów tych zestawów).

Poniżej podane są przykłady produktów handlowych sprzedawanych jako „zestaw” (pakowanych razem do sprzedaży detalicznej), w skład którego wchodzą towary objęte od 1 lipca 2019 r. mechanizmem odwróconego obciążenia – sklasyfikowanych na podstawie reguł dotyczących klasyfikacji statystycznych:

 • komputer przenośny z modemem lub routerem ( stanowią zestaw, któremu zasadniczą rolę nadaje komputer) – ponieważ taki zestaw taki objęty jest grupowaniem PKWiU 26.20.11.0 – jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • komputer przenośny z myszką (stanowią zestaw, któremu zasadniczą rolę nadaje komputer) ponieważ zestaw taki objęty jest grupowaniem PKWiU 26.20.11.0 – jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • komputer przenośny z myszką, klawiaturą i etui (stanowią zestaw, któremu zasadniczą rolę nadaje komputer) – zestaw taki objęty jest grupowaniem PKWiU 26.20.11.0 i dlatego jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • telefon komórkowy ze słuchawkami i ładowarką (stanowią zestaw, któremu zasadniczą rolę nadaje telefon komórkowy) – zestaw taki należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 26.30.22.0 i dlatego jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • komputer przenośny z zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem – produkt ten mieści się w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0 i z dlatego jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • konsola do gier z zainstalowaną grą – produkt ten mieści się w grupowaniu PKWiU 26.40.60.0 – i dlatego jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 • sprzęt elektroniczny (konsole do gier, telefony komórkowe lub komputery przenośne) łącznie z tzw. gadżetami reklamowymi w postaci broszury o charakterze reklamowym lub informacyjnym – produkt taki spełnia w świetle regulacji związanych z klasyfikacjami statystycznymi definicję zestawu zawierającego drobny/nieistotny artykuł i dlatego jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia

Krajowa Izba Podatkowa zauważa, że powyższa broszura nie wyjaśnia jednak jakie muszą być spełnione kryteria, aby towary mogły być uznane za zestaw. Warunki te zostały wskazane przez Komisję Europejską w ww. „Wytycznych dotyczących klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej” (Dz. U. UE 2013/C 105/01).

W części C ww. „Wytycznych”, aby towary były uważane za „zestaw” konieczne jest spełnienie wszystkich następujących warunków:

 • wszystkie artykuły „zestawu” muszą być przedstawiane w tym samym czasie i na jednym zgłoszeniu;
 • wszystkie artykuły muszą być przedstawiane w tym samym opakowaniu, takim jak skrzynka do przenoszenia, torba np. z tworzywa sztucznego, pudełko, owinięte siatką lub (nawet zapakowane) związane razem, na przykład taśmą wzmocnioną włóknem itd.;
 • wszystkie artykuły muszą być pakowane w sposób nadający się do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez przepakowywania.

Jednakże, jako wyjątek do pkt b), gdy jest to uzasadnione, na przykład z powodu składu artykułów (na przykład rozmiar, masa, kształt, skład chemiczny), z powodu transportu lub ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że nadają się one do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez przepakowywania, towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej mogłyby być przedstawiane w oddzielnych opakowaniach,

Taką sytuację można zaakceptować (wskazuje dalej Komisja Europejska) tylko w przypadku, jeśli:

 1. towary są przedstawiane w „odpowiednich proporcjach”, na przykład 1 stół (o wymiarach odpowiednich dla 4 osób) i 4 krzesła; w przeciwieństwie do „nieodpowiednich proporcji”, takich jak 3 stoły (o wymiarach odpowiednich dla 4 osób) i jedno krzesło;
 2. towary są pakowane w sposób wyraźnie wskazujący, że należą one do siebie, na przykład:
  • opakowania wyraźnie muszą być powiązane ze sobą (ponumerowane, z obrazkami, nazwą handlową itp.)
  • dokumenty wskazują, że dane towary są w oddzielnych opakowaniach, ale należą do siebie.

Powyższe uwagi przytoczone przez Krajową Izbę Podatkową powinny okazać się pomocne przy określaniu tego, czy nabycie elektroniki z towarami dodatkowymi będzie skutkowało stosowaniem odwrotnego obciążenia od całej wartości towarów z załącznika nr 11 oraz towarów dodatkowych, czy też odwrotnemu obciążeniu będą podlegały jedynie towary z załącznika nr 11, a towary dodatkowe będą opodatkowane na zasadach ogólnych z wykazanym podatkiem VAT na fakturze przy ich sprzedaży.