Strona Główna » Serwis podatkowy » Szkoła inwestowania: Venture Capital i Private Equity

Szkoła inwestowania: Venture Capital i Private Equity

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 12:39:16

Venture capital i private equity określane są najczęściej jako rodzaj inwestycji długoterminowej lub średnioterminowej, która polega na nabywaniu na rynku niepublicznym akcji lub udziałów przedsiębiorstw w celu późniejszego ich zbycia z zyskiem. Cała inwestycja odbywa się przy wsparciu menadżerskim tego przedsiębiorstwa.

Definicje tych pojęć, zaczerpniętych z języka angielskiego i nieprzetłumaczonych do tej pory na język polski w sposób, który zdobył uznanie przez większość ekonomistów nie zostały do tej pory jednoznacznie zdefiniowane, stąd też pojawiają się głosy, że są one synonimami . W świetle jednak obecnych doświadczeń i badań, twierdzenia te należy odrzucić i przyjąć, że venture capital to jedna z odmian private equity. Faktycznie VC to taki kapitał private equity, który inwestowany jest w spółki będące na wczesnym etapie rozwoju lub dopiero rozpoczynające działalność . Z przedstawionej definicji wynika, że private equity ma szersze znaczenie. Podkreśla się bowiem, że składa się on właśnie z venture capital oraz buyout capital i mezzanine capital.

Podmioty prowadzące działalność typu private equity lub venture capital przyjmować mogą bowiem różnorodne formy, jak spółki osobowe i spółki kapitałowe. W praktyce jednak najczęściej spotkać można się ze spółkami akcyjnymi lub funduszami inwestycyjnymi o charakterze funduszy zamkniętych specjalistycznych . Inwestowanie w tego typu podmioty jest obarczone dość dużym ryzykiem, jednakże, jak to często bywa w tego typu przypadkach, można także dużo zarobić.

Ostatnio bardzo popularne jest inwestowanie w tzw. startupy, zwłaszcza te, które opierają się na wykorzystaniu nowych technologii. Należy także pamiętać, że wyjście z inwestycji, które będzie dla nas zyskowne, zobowiązuje nas jednocześnie do zapłaty podatku wysokości 19%. Jest to tzw. podatek od dochodów kapitałowych, który rozliczamy wypełniając PIT – 38. Wszystkie informacje, niezbędne do złożenia zeznania podatkowego powinniśmy otrzymać od naszego biura maklerskiego lub zarządcy funduszu, za pośrednictwem którego inwestowaliśmy nasze pieniądze.