Strona Główna » Serwis podatkowy » Świadczenie 500+ na dzieci a kwestia opodatkowania

Świadczenie 500+ na dzieci a kwestia opodatkowania

Autor: - Data publikacji: 2021-01-27 12:42:00

 Od 2015 roku funkcjonuje w Polsce rządowy program 500+, pozwalający na uzyskanie świadczeń pieniężnych na drugie i każde kolejne dziecko, a po spełnieniu odpowiednich wymogów, również na dziecko pierwsze.

Spis Treści:

  1. Komu przysługuje 500+?
  2. Bez opodatkowania

Od 2015 roku funkcjonuje w Polsce rządowy program 500+, pozwalający na uzyskanie świadczeń pieniężnych na drugie i każde kolejne dziecko, a po spełnieniu odpowiednich wymogów, również na dziecko pierwsze.

Komu przysługuje 500+?

500+ to świadczenie, które przysługuje rodzicom wychowującym dzieci poniżej 18 lat. Rodziny z jednym dzieckiem mają prawo do skorzystania ze świadczenia, jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi 800 zł lub 1200 zł (w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne). W rodzinach wielodzietnych, świadczenie przysługuje zawsze na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku dochodu określonego wyżej, również na dziecko pierwsze.

Bez opodatkowania

Samo świadczenie zwolnione jest z opodatkowania i nie trzeba wpisywać go w rozliczenie PIT 2020 online, jednakże otrzymany zwrot z ulgi prorodzinnej podwyższający dochód rodziny, może zabrać prawo do świadczenia 500+ już na pierwsze dziecko. Otrzymane w ramach 500+ pieniądze nie mają natomiast wpływu na wysokość kwoty wolnej od podatku, nie ograniczają prawa do wspólnego rozliczania z dzieckiem oraz nie powodują przejścia do drugiej skali podatkowej (czyli z 18 do 32%).

Podatnicy ze zbyt niskim dochodem albo za dużą liczbą dzieci, którzy ze względu na to nie są w stanie wykorzystać w całości ulgi prorodzinnej, mają możliwość ubiegania się w rozliczeniu PIT 2020 o zwrot części niewykorzystanej ulgi. To przywilej podatnika, który jednakże nie zawsze niesie wyłącznie pozytywne skutki. Kwotę zwrotu wlicza się do przychodu, co może spowodować przekroczenie określonych kwot i utratę praw do świadczeń rodzinnych, na przykład 500+ już na pierwsze dziecko. Kiedy otrzymany zwrot nawet w stosunkowo niedużej wysokości 100-200 zł spowoduje przekroczenie limitu 800 albo 1200 zł (w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne), pozbawi rodzinę świadczenia 500+ już na pierwszego potomka. Jak tego uniknąć? Pamiętajmy, że ulga prorodzinna to przywilej, a nie obowiązek podatnika, toteż nie musi on przecież z niej korzystać i wpisywać w rozliczenie roczne PIT.