Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozlicz PIT online 2023 z członkiem rodziny

Rozlicz PIT online 2023 z członkiem rodziny

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-07-05 07:51:43

Rozlicz PIT 2023 online z małżonkiem lub dzieckiem i skorzystaj z szerokiego pakietu preferencji podatkowych zapewnianych przez polskie przepisy podatkowe.

Jeżeli jesteś płacącym podatki obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i należysz do przynajmniej jednej z wyszczególnionych poniżej kategorii, rozlicz PIT łącznie z bliskimi osobami, by kwalifikować się znaczących udogodnień w relacjach z fiskusem:

  • jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka
  • pozostajesz w związku małżeńskim,
  • Twój współmałżonek zmarł w niedawnej przeszłości.

W zwyczajnych okolicznościach łącznie z bliską osobą rozlicz PIT 2023 online, jeśli płacisz podatek dochodowy na bazie kalkulacji w deklaracjach PIT 36/37 – w przypadku pozostałych powinieneś zwrócić baczną uwagę na szczegółowe przepisy, gdyż niektóre z nich wykluczają wspólne rozliczenie (przykładem może być zeznanie PIT 28).

Najpowszechniej występującą w Polsce postacią wspólnego rozliczania PIT jest kumulowanie dochodów małżonków. Rozlicz PIT łącznie ze swoim małżonkiem, jeśli tylko aktualnie pozostajecie we wspólnocie małżeńskiej, a wasz związek (w swej formalnej postaci) trwał przez pełen rok cyklu podatkowego. Jeżeli jednak Ty lub Twój współmałżonek korzystacie z opodatkowania w formie liniowej, karty podatkowej ewentualnie ryczałtu, wasze wspólne rozliczenie z przyczyn prawnych nie będzie możliwe (będzie to przypadek prowadzenia przez jedno z Was działalności gospodarczej opodatkowanej w ten sposób).

Rozlicz PIT z łącznie dzieckiem, jeśli tylko samotnie wychowujesz dziecko. Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia Twój stan cywilny, gdy samodzielnie wychowujesz dziecko. Tak więc możesz być opiekunem bądź rodzicem, będąc jednocześnie kawalerem lub panną, rozwodnikiem lub rozwódką. W pewnych okolicznościach możesz także wciąż formalnie pozostawać w związku małżeńskim – tak właśnie będzie, gdy Twój współmałżonek traci prawa rodzicielskie albo przebywa w zakładzie karnym.

Trzecią możliwością rozliczenia łącznego z bliskim, jest PIT łączny z nieżyjącym małżonkiem. Rozlicz PIT 2023 online, jeżeli Twój współmałżonek zmarł w czasie wskazanego roku podatkowego, a wasz związek został zawarty przed jego rozpoczęciem lub gdy Twój współmałżonek zmarł już po zakończonym roku podatkowym, jednak przed jego rozliczeniem.
Dlaczego rozliczasz PIT wspólnie z bliskimi? Rozlicz PIT łącznie dla możliwości obniżenia wartości podatku dochodowego, który w rezultacie będziesz musiał przekazać państwu. To podstawowa funkcja tego rodzaju rozliczenia.