Strona Główna » Serwis podatkowy » Portal podatkowy – definicja oraz funkcje

Portal podatkowy – definicja oraz funkcje

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-02-15 11:35:06

Termin „portal podatkowy” jest już trwałym elementem języka polskiego podatnika. Jest również oficjalnym narzędziem polskiej ordynacji podatkowej.

W potocznym rozumieniu pod pojęciem „portal podatkowy” lub „portal podatnika” mieści się praktycznie każdy internetowy serwis (grupa powiązanych ze sobą stron) informacyjny poświęcony tematyce podatków. Terminologicznie rzecz ujmując, nie jest to całkowicie poprawne rozumienie, ponieważ portal powinien być poszerzony o dodatkowe zazwyczaj dość różnorodne funkcje internetowe dostępne z jednego adresu internetowego.

Nie zmienia to faktu, że wiele adresów zawierających określenia: portal podatnika, portal podatkowy, PIT, (e)podatki, itp. z powodzeniem spełnia powyższe warunki. Wśród nich należy wyróżnić dwie podstawowe klasy: Portal Podatkowy państwowej administracji podatkowej (niestety — jego nazwa zawłaszcza do pewnego stopnia całą kategorię portali podatkowych) oraz grupę portali podatkowych oferowanych przez prywatnych producentów. Pomimo, iż Portal Podatkowy jest najbardziej rozbudowany i złożony (a może właśnie z tego powodu) portale prywatne okazują się (wedle opinii podatników) niejednokrotnie łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Jednak Portal Podatkowy jest także (niezależnie od bycia częścią sieci Internetu) formalnym elementem ordynacji podatkowej. Poniżej znajduje się charakterystyka tego narzędzia podatkowego.

Oficjalna definicja określa Portal Podatkowy jako system teleinformatyczny administracji podatkowej przeznaczony do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, inkasentami oraz płatnikami (ich zastępcami prawnymi i osobami trzecimi) w celu składania deklaracji, wnoszenia podań, doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym sensie portal podatkowy służy rozpowszechnianiu aktualnych informacji podatkowych tak ogólnych, jak i przeznaczonych dla konkretnego podatnika. Lista usług portalu podatkowego zawiera:

 • dostarczanie interesariuszom sprofilowanej informacji,
 • wstępne wypełnianie deklaracji podatkowych,
 • odbieranie oraz dostarczanie dokumentów,
 • informowanie o obowiązujących przepisach,
 • instruowanie o wypełnianiu dokumentów,
 • informowanie o prawach i obowiązkach podatnika,
 • udostępnianie elektronicznych aplikacji podatkowych,
 • edukowanie na temat zasad i znaczenia systemu podatkowego w systemie finansowym państwa,
 • informowanie o konsekwencjach niewłaściwego spełniania obowiązków podatkowych,
 • pomoc on-line
 • dane kontaktowe Krajowej Informacji Podatkowej.