Strona Główna » Serwis podatkowy » Polski Ład – zasiłek macierzyński bez PIT

Polski Ład – zasiłek macierzyński bez PIT

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-24 10:32:14

Polski Ład to nie tylko gruntowne zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców (jak np. zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej) lecz również program, który przygotował szereg rozwiązań dla polskich rodzin. Obok obszernych zwolnień podatkowych – takich jak ulga dla rodzin wielodzietnych 4+ – postanowiono o objęciu zasiłków macierzyńskich PIT-0.

Spis Treści:

  1. Uwagi wstępne
  2. Zwolnienie z PIT do 85 528 zł przychodu
  3. Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego
  4. Nowy wzór formularza PIT-11 (druk 29)

Uwagi wstępne

Na wstępie należy zauważyć, że mimo procedowania projektu zmian już w trakcie trwania minionego roku podatkowego, to uchwalona ustawa wpływa na nasze tegoroczne rozliczenie PIT (rozliczenie za 2022 r. do 2 maja 2023 r.). Modyfikacja w podatku dochodowym od osób fizycznych zawierała w sobie nowe preferencje dla podatników, w tym m.in. rozszerzenie katalogu przychodów podlegających tzw. PIT-0. W ramach Polskiego Ładu 2.0. doszło do wprowadzenia do systemu podatkowego nowego zwolnienia przedmiotowego - przychody pochodzące z zasiłku macierzyńskiego nie będą podlegały PIT. Katalog wypłat wchodzących w skład zasiłku znaleźć można w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie z PIT do 85 528 zł przychodu

Zwolnienie podatkowe świadczeń pochodzących z zasiłku macierzyńskiego zostało skonstruowane na wzór trzech flagowych preferencji Polskiego Ładu, mianowicie:

  • ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych,
  • ulga na powrót,
  • ulga dla seniorów aktywnych zawodowo.

Analogicznie względem wyżej wymienionych została stworzona również ulga dla młodych (dla osób do 26. roku życia). Cechą wspólną wskazanych udogodnień dla podatników jest ich zwolnienie z PIT przychodów do wysokości 85 528 zł.

Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego

Duża część beneficjentów świadczeń pochodzących z zasiłku macierzyńskiego rozlicza się za pośrednictwem płatnika (podatnicy składający PIT-37). W takim przypadku zmiana zasad rozliczenia dokonana w trakcie roku może być problematyczna zarówno dla podatnika jak i płatnika. Podmiot rozliczający osobę fizyczną za 2022 r. jest zobowiązany do przedłożenia urzędowi skarbowemu (do końca stycznia 2023 r.) jak i samemu podatnikowi (do końca lutego 2023 r.) informacji PIT-11.
Jak wskazywaliśmy na wstępie, zasiłek macierzyński został objęty zwolnieniem z PIT z mocą wsteczną obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. (nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2022 r.). Oznacza to zmianę w zakresie rozliczenia zasiłków macierzyńskich już wypłaconych w trakcie I półrocza 2022 roku.

Oczywistą wątpliwością po stronie płatnika jest jak zachować się w sytuacji, gdy do końca czerwca 2022 r. był on zobligowany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń macierzyńskich?

Jak ustawodawca zagwarantował na etapie przygotowania projektu omawianej nowelizacji - w takim wypadku sporządzający PIT-11 powinien wykazać pobrane zaliczki PIT z tego tytułu jeśli wypłacał zasiłek macierzyński, a także jeśli stosował zwolnienie (od 1 lipca), to też to wskaże w odpowiednim polu formularza PIT-11.

Nowy wzór formularza PIT-11 (druk 29)

Tegoroczny PIT-11 uległ gruntownej przebudowie w stosunku do poprzednich znanych wersji formularza. Przychody pochodzące z zasiłku macierzyńskiego zostały ujęte w odrębnych polach, tak aby ułatwić sporządzenie PIT-11 przez płatnika, jak i wykorzystanie tych informacji przez podatnika przy składaniu deklaracji podatkowej PIT. W stosunku do przychodów za 2022 r. obowiązywał również druk (28), który obecnie nie znajduje zastosowania przy rozliczaniu PIT do 2 maja 2023 roku. Aktualnym wzorem formularza PIT-11 jest (29).