Strona Główna » Serwis podatkowy » Polski Ład 2.0 - odliczenie składki zdrowotnej

Polski Ład 2.0 - odliczenie składki zdrowotnej

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-08-19 12:45:36

Wraz z początkiem drugiego półrocza weszła w życie duża korekta podatkowych przepisów Polskiego Ładu. Na zmianach zyskają nie tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, którym została przyznana obniżka do 12% PIT, lecz również przedsiębiorcy dotkliwie odczuwający nowe zasady obliczania składki zdrowotnej.

Spis Treści:

  1. Odliczenie składki zdrowotnej dla wybranych podatników
  2. Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 – ryczałt ewidencjonowany
  3. Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 – karta podatkowa
  4. Odliczenie składki zdrowotnej do lipca 2022 – podatek liniowy

Odliczenie składki zdrowotnej dla wybranych podatników

W następstwie nowelizacji ustawy o PIT obowiązującej od 1 lipca 2022 r., przywilej odliczenia składki zdrowotnej został dedykowany przedsiębiorcom, którzy rozliczają się na podstawie jednej z form opodatkowania:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostające na zasadach ogólnych, mimo że nie skorzystają z dodatkowych preferencji w zakresie odliczenia daniny zdrowotnej, to w stosunku do dochodów nieprzekraczających 120 000 zł rocznie zapłacą PIT w stawce 12%.

Uwaga! W przypadku każdej z ww. grup przedsiębiorców, wartość uiszczonych składek zdrowotnych pomniejszy podstawę opodatkowania (dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania), nie zaś podatek jak miało to miejsce do końca 2021 roku.

Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 – ryczałt ewidencjonowany

Z uwagi na zapowiedzi związane z wdrożeniem nowego mechanizmu naliczania składki zdrowotnej, począwszy od 2022 roku wielu podatników zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-28). Szereg korzystnych modyfikacji podatkowych dla osób na skali podatkowej spowodowały, że rządzący postanowili zrekompensować ryczałtowcom „ucieczkę” z zasad ogólnych. Poza możliwością dodatkowej zmiany formy opodatkowania w trakcie roku oraz ex post (więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 roku), została im przyznana możliwość odliczenia składek zdrowotnych od osiągniętego przez nich przychodu. Limit pomniejszenia podstawy opodatkowania został określony na poziomie 50% wartości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ryczałtowiec nie może odliczyć składek zdrowotnych przed ich opłaceniem.

Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 – karta podatkowa

Od 1 stycznia 2022 r. karta podatkowa jest najbardziej uprzywilejowaną formą opodatkowania PIT pod względem wysokości miesięcznej składki zdrowotnej. Wysokość składki wynosi 9% podobnie jak w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jednak podstawą wymiaru jest nie dochód osiągnięty przez podatnika a wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2022 r. wymiar daniny zdrowotnej dla tej grupy podatników wynosić będzie 270,90 zł. Mimo stosunkowo niewysokiej wartości składki, również osoby na karcie podatkowej zyskały możliwość odliczenia świadczenia zdrowotnego na poziomie 19% uiszczonych składek.

Odliczenie składki zdrowotnej do lipca 2022 – podatek liniowy

O ile w odniesieniu do pozostałych ww. form opodatkowania zastosowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej w zależności od odsetka uzyskanych przychodów, to w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie podatku liniowego ma stawce 19% (druk PIT-36L) zdecydowano się na ograniczenie kwotowe. Liniowcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) do 8700 zł wartości zapłaconych składek zdrowotnych.