Strona Główna » Serwis podatkowy » Podatki zagraniczne – uwagi w sprawie zwrotu podatku

Podatki zagraniczne – uwagi w sprawie zwrotu podatku

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2021-09-03 14:43:12

Pracownicy związani międzynarodowymi umowami o pracę mają możliwość starania się o zwrot podatku z zagranicy. W kwestii pracy zagranicznej państwa wprowadziły szereg rozwiązań prawnych regulujących kwestie podatkowe.

Do najważniejszych przyjętych zasad w sprawie międzynarodowej regulacji podatków należy zasada unikania podwójnych obciążeń podatkowych dochodów oraz majątku dla osób podejmujących prace zagraniczne. Ponadto, aby uniknąć dochodów nieujawnionych z prac zagranicznych, państwa przyjmują umowy o wymianie automatycznej informacji dotyczących pracowników odprowadzających podatki do innego państwa, niż kraj danego obywatela.

W kwestiach formalnych związanych z poborem i wysokością podatków państwa różnią się od siebie w zakresie ustaleń. Dlatego starając się o zwrot podatku z zagranicy, trzeba zorientować się w sprawie występujących tam ustaleń prawno-formalnych. I tak na przykład osoby starające się o zwrot podatku z Niemiec są zobowiązane do wykonania pewnych określonych czynności. Istnieją zasadniczo dwie metody rozliczania zwrotu podatków z zagranicy. Są to metody wyłączenia progresywnego i rozliczeń proporcjonalnych. Zwykły podatnik nie musi znać ich obu, lecz pracodawca przy wystawianiu rachunku i umowie powinien brać je pod uwagę.

W przypadku starania się o zwrot podatku z Niemiec należy zgromadzić w tym celu określoną dokumentację, która będzie podstawą rozliczenia dla państwa niemieckiego.

Należy do nich niemiecka karta podatkowa, która została oznaczona jako Lohnsteuerbescheinigung, a także wydanego przez pracodawcę wraz z datą zakończenia pracy: Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Oba te dokumenty trzeba załączyć wraz z innymi dokumentami zaświadczającymi o pobycie i pracy zagranicą oraz ważnymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość. Po zgromadzeniu tych dokumentów staranie się o zwrot podatku z zagranicy nie powinno być trudne.

O zwrot podatku z zagranicy może się starać każda osoba pracująca za granicą, lecz jedynie na okres czterech lat wstecz za pracę. Po upływie tego terminu każda nadpłata podatku przepada.