Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT dla młodych – co to jest, czy trzeba rozliczać?

PIT dla młodych – co to jest, czy trzeba rozliczać?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 12:31:57

PIT dla młodych, zwany również Bez PIT-em dla młodych to ulga, z której mogą skorzystać osoby do 26 roku życia. Ze zwolnienia z konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie może jednak skorzystać każdy młody podatnik. Kwestię tę warunkują formy zatrudnienia oraz limit dochodów osiągniętych w ciągu roku, za który składany jest PIT.

Spis Treści:

 1. PIT dla młodych – co to jest?
 2. Podatek do 26 roku życia – ile wynosi w dniu 26 urodzin?
 3. PIT zerowy – czy trzeba rozliczać?
 4. Jak rozliczyć PIT do 26 roku życia?
 5. PIT dla młodych – ulgi i odliczenia

PIT dla młodych – co to jest?

PIT dla młodych to nic innego jak zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Warunkiem jest, by podstawą otrzymywanego dochodu były:

 • stosunek pracy,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • stosunek pracy nakładczej,
 • umowa-zlecenie,
 • praktyka absolwencka,
 • staż uczniowski.

Zwolnienie z podatku przysługuje również, jeśli osoba do 26 roku życia pracuje na podstawie kilku umów (łączny różne źródła przychodu), pod warunkiem, że dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł w ciągu roku. Jest to wysokość pierwszego progu podatkowego (17 proc.).

Mimo że wraz z wprowadzeniem w 2022 r. Polskiego Ładu zmieni się wysokość progów podatkowych (granicę będzie wyznaczać kwota dochodów na poziomie 120 000 zł), to nie zmieni się kwota dochodów, jakie może osiągnąć osoba młoda, aby nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek do 26 roku życia – ile wynosi w dniu 26 urodzin?

Zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje ci do dnia 26 urodzin. Oznacza to, że każde wynagrodzenia otrzymane do tej daty (oraz w dniu urodzin) objęte jest ulga dla młodych. Natomiast dochody osiągnięte nawet jeden dzień po dacie urodzin opodatkowane są już na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.)

PIT zerowy – czy trzeba rozliczać?

Jeśli zastanawiasz się, czy PIT zerowy trzeba rozliczyć – musisz mieć świadomość, że jest to zależne od tego, jakiej wysokości dochody osiągnąłeś w ciągu roku. W przypadku, gdy przekroczyły 85 528 zł – jesteś zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym nie masz obowiązku składać PIT do urzędu skarbowego.

Jeśli jednak osiągniesz dochody powyżej 85 528 zł – będziesz musiał się rozliczyć z uzyskanej nadwyżki powyżej limitu.

Ponadto, obowiązek złożenia zeznania podatkowego (przy dochodach objętych ulgą), powstaje, gdy:

 • osiągnąłeś dochody dodatkowo z innych źródeł niż te objęte ulgą dla młodych;
 • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku;
 • jesteś zobowiązany doliczyć do uzyskanego dochodu (lub podatku) kwoty wcześniejszych odliczeń, co do których straciłeś prawo.

Składając w takim wypadku PIT, wykazujesz w nim nie tylko dochody (przychody) opodatkowane. Dla celów informacyjnych wskaż także te, które objęte są ulga.

Jak rozliczyć PIT do 26 roku życia?

Podstawą ulgi dla młodych jest ustawa, dlatego nie masz obowiązku składania płatnikowi (np. pracodawcy) oświadczenia w tej sprawie. Wniosek możesz złożyć natomiast wtedy, gdy mimo prawa do skorzystania z ulgi, nie chcesz, aby była ona stosowana podczas pobierania zaliczek z twojego wynagrodzenia.

Rozliczając PIT, objęty ulga dla młodych, miej na uwadze, że z obowiązku złożenia deklaracji PIT zwalniają cię dochody poniżej 85 528 zł. Przy tym, jeśli jesteś w związku małżeńskim, to limit ten przysługuje zarówno mężowi, jak i żonie.

Po przekroczeniu limitu dochodów musisz złożyć deklarację podatkową w terminie do 2 maja 2022 r. (w przypadku PIT 28 – do 28 lutego). Ponieważ 30 kwietnia 2022 r. wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy, dlatego czas na rozliczenie z urzędem skarbowym został wydłużony do 2 maja (jest to pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu wolnym).

PIT dla młodych – ulgi i odliczenia

Ze złożenia PIT są zwolnione wyłącznie osoby do 26 roku życia, które osiągnęły dochody z określonych źródeł i do wskazanego limitu. W przypadku, gdy otrzymywały wynagrodzenie, które nie jest objęte ulgą dla młodych – składają PIT i mają wówczas możliwość skorzystania z ulg i odliczeń pomniejszających podstawę opodatkowania i sam podatek.

Składając zeznanie podatkowe na formularzu PIT 28, PIT 36 lub PIT 37 musisz dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykażesz wszystkie przysługujące ci ulgi i odliczenia:

 • odliczenie darowizny,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • ulga na Internet,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczenie wpłat na IKZE,
 • składki ZUS (rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe).

Ulga dla młodych zwalnia osoby do 26 roku życia z konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł. Dochody te muszą jednak pochodzić ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej, umowy-zlecenia, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego. W każdym innym wypadku uzupełnienie i złożenie PIT-u w urzędzie skarbowym jest konieczne w terminie do 2 maja 2022 r. (lub 28 lutego 2002 r. w przypadku PIT 28).

 

Źródła:

 1. Zerowy PIT dla młodych, https://www.podatki.gov.pl/media/6923/broszura-mf-zerowy-pit-dla-mlodych.pdf, dostęp: 13.10.2021 r.
 2. Bez PIT dla młodych, https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych, dostęp: 13.10.2021 r.
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 13.10.2021 r
 4. Polski Ład, http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf, dostęp: 13.10.2021 r.
 5. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 13.10.2021 r.
 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/T/D20202123L.pdfdostęp: 13.10.2021 r.