Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT-37

PIT-37

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-10-22 14:57:08

PIT 37 jest najczęściej wypełnianą przez osoby fizyczne roczną deklaracją podatkową. Na druku tym można złożyć zeznanie o osiągniętych  dochodach (poniesionej stracie) za rok podatkowy zarówno w formie papierowej jak i złożyć PIT 37 online.

Rozliczenie PIT 37 dotyczy  tylko dla tych podatników, którzy uzyskiwali przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wyłącznie za pośrednictwem płatników, którzy mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mogą składać zeznania na druku PIT 37 osoby, które prowadziły pozarolnicza działalność gospodarczą, są zobowiązane doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, chcą obniżyć dochody o straty z lat ubiegłych.

Korzystając z tego druku można wybrać sposób opodatkowania, tj. rozliczyć się idywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla samotnych rodziców, w sposób przewidziany dla podatników których małżonkowie mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską.

W formularzu znajdujemy miejsce na wpisanie dochodów lub strat ze źródeł przychodów, odliczeń od dochodu, obliczenie podatku i odliczeń od podatku. W konsekwencji obliczamy nasze zobowiązanie podatkowe. Jest też miejsce na dodatkowe informacje oraz na wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Łącznie z deklaracją PIT 37, jeśli chcemy skorzystać z odliczeń, musimy złożyć załączniki PIT O i PIT D. Druki PIT O (nie jest to PIT 0 – zero lecz PIT O – jak odliczenia) przeznaczone są do wykazywania informacji o wykorzystywanych różnych ulgach i odliczeniach, natomiast na druku PIT D  wykazujemy tylko odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe. Deklaracje PIT O i PIT D nie są samodzielne, nie możemy ich składać bez druku PIT 37 (dotyczy to również deklaracji PIT 37 i PIT 28). Jeśli nie korzysta się z żadnych odliczeń, nie ma potrzeby wypełniania załącznika PIT O czy PIT D.

Rozliczanie PIT 37 przez internet jest formą coraz chętniej wykorzystywaną przez podatników, gdyż znacznie ułatwia wypełnienie i przesłanie formularzy do fiskusa.