Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT-37 termin rozliczeń przez wstępnie wypełnione zeznanie

PIT-37 termin rozliczeń przez wstępnie wypełnione zeznanie

Autor: Mateusz Lipecki - Data publikacji: 2020-11-08 17:42:06

Ministerstwo Finansów informuje, że w marcu 2016 będzie udostępnione wszystkim podatnikom wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Najczęściej wypełnianą  przez osoby fizyczne deklaracją podatkową jest pit 37. Składają ją osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w roku 2015 udostępniło podatnikom możliwość skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR  (z angielskiego – Pre-Filled tax Return) i dotyczyło to deklaracji PIT-37 za rok 2014. W ubiegłym roku był to tylko PIT-37 za rok 2014, w tym roku oprócz PIT-37 za 2015 rok będzie przygotowywany również  PIT-38 za rok 2015 dotyczący rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

Na formularzu pit 37 (pit 37 online) rozliczają się osoby, które uzyskały dochód na zasadach ogólnych, według obecnie obowiązującej  skali podatkowej 18% i 32%, Podstawą do rozliczenia pit 37 są informacje od płatników (zakładów pracy, zleceniodawców, organów rentowych).  Takich informacji podatnik może otrzymać więcej niż jedną, ponieważ obowiązek wystawienia ma  każdy płatnik, od którego uzyskiwaliśmy przychody. Informacje od płatników PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A przekazywane są podatnikom do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego.

Wstępnie wypełniane przez administrację podatkową deklaracje pit 37 za rok 2015 sporządzane będą na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A o przychodach oraz obliczonych, pobranych i odprowadzonych do fiskusa kwotach zaliczek na podatek w roku podatkowym.  Informacje te płatnicy przekazują do organów skarbowych do końca stycznia lub do końca lutego w formie przekazu elektronicznego. Stanowią one podstawę do przygotowania wstępnego rozliczenia pit 37 przez Ministerstwo Finansów. Dopiero po ich otrzymaniu możliwe jest przeniesienie informacji do  rozliczenia zarówno samodzielnie przez podatnika jak i przez administrację podatkową.

Podatnik może rozliczyć swój pit w dowolny sposób. Nadal może wybierać wśród dostępnych sposobów składania zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – przez internet do systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej. Chcąc skorzystać ze wstępnie rozliczonego zeznania, musi poczekać na udostępnienie tej formy przez Ministerstwo Finansów. Według zapowiedzi będzie to w połowie marca. Zawsze obowiązuje go ustawowy ostateczny  termin złożenia pit 37, czyli 30 kwietnia. W 2016 roku termin ten przesunie się do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy.

Złożenie przez podatnika pit (rozliczenie online) na formularzu pit 37 lub pit 36 nie wyklucza możliwości, a nawet konieczności  składania innych deklaracji w sytuacji uzyskiwania przychodów rozliczanych na innych zasadach. Wtedy należy złożyć:

  • PIT-36L w przypadku podatku liniowego,
  • PIT-38 z dochodów z  giełdy i zbycia udziałów w spółkach,
  • PIT-28 gdy zastosowany jest ryczałt ewidencjonowany,
  • PIT-39 ze zbycia  nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania
  • PIT-16 z karty podatkowej.

Jeśli płatnik nie przekaże do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji pit 11, pit 8A oraz: PIT-40A/11A (organy rentowe), niemożliwe będzie przygotowanie wstępnie rozliczonego pit w systemie podatkowym. Natomiast podatnik będzie zobowiązany do rocznego rozliczenia pit bez informacji od płatnika, na podstawie posiadanych danych.