Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT 37 online – charakterystyka deklaracji

PIT 37 online – charakterystyka deklaracji

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-05-26 08:52:12

Przystępując do wypełnienia deklaracji PIT online w roku 2023, największa liczba polskich podatników w typowych sytuacjach wybierze PIT 37 jako formę rozliczenia z urzędem skarbowym.

Obok PIT 36 online oraz PIT 28 online najpopularniejszym formularzem oferowanym przez programy i serwisy do rozliczania podatków jest PIT 37 online. Jest to deklaracja dotycząca przychodów opodatkowanych wedle skali podatkowej uzyskanych tylko za pośrednictwem płatnika (płatników). W przypadku, gdy podatnik uzyskuje również innego rodzaju przychody (opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, objęte podatkiem liniowym, pochodzące z obrotu kapitałem itp.), zobowiązany jest do przygotowania dwóch różnych deklaracji — PIT 37 online oraz uzupełniającą ją, adekwatną dla innego rodzaju przychodów (np. z tytułu ryczałtu — PIT 28 online).

W następujących wypadkach niewłaściwym będzie wybranie PIT-37 jako formy rozliczenia podatkowego:

  • uzyskiwanie wyłącznie przychodów zwolnionych z podatku (nie jest wymagana żadna deklaracja);
  • uzyskiwanie wyłącznie przychodów innych niż opodatkowane według skali;
  • uzyskiwanie przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (konieczność samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku dochodowego);
  • uzyskiwanie przychodów opodatkowanych według skali tak za pośrednictwem płatnika (przypadek umowy o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika;
  • obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych (PIT 37 można jednak złożyć z rok wykazujący stratę);
  • doliczanie do dochodów własnych dochodów małoletnich dzieci — może to mieć miejsce w przypadku rozliczenia indywidualnego, wspólnego czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci (nie można jednak doliczać dochodów małoletnich pochodzących z pracy, stypendiów oraz przedmiotów, którymi swobodnie dysponują — w takich okolicznościach podatnik wciąż może rozliczyć się w na podstawie PIT 37 online, a osoba małoletnia składa własną deklarację poświadczoną podpisem rodzica czy też opiekuna).  

Wypełnienie deklaracji PIT 37 będzie właściwym krokiem w następujących sytuacjach podatkowych:

  • rozliczenie wspólne z małżonkiem (jeśli każde z nich spełnia warunki do tej formy rozliczenia);
  • rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko;• rozliczenie nierezydenta (jeśli nierezydent zarabia w Polsce, a jego miejsce zamieszkania znajduje się w UE, EOG lub KS);
  • rozliczenie przychodów z zagranicy, gdy były one uzyskane z pośrednictwem polskiego płatnika.