Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT 36

PIT 36

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:24:03

Deklaracja PIT 36 przeznaczona jest dla podatników, których przychody rozliczane są według skali podatkowej, jednakże nie mogą rozliczać się  na druku PIT 37, gdyż uzyskali przychody nie tylko od płatników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również z innych źródeł w Polsce lub zagranicznych.

Formularz PIT 36 muszą wybrać podatnicy, których przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale pochodzą nie tylko od płatników, lecz z  prowadzonej w roku podatkowym pozarolniczej działalności gospodarczej (dotyczy to również korzystających z tzw. kredytu podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, ze źródeł zagranicznych a także krajowych, od których nie były odprowadzane zaliczki na podatek przez płatnika lub były odprowadzane przez samego podatnika.

Jeśli podatnik pracuje za granicą, ale uzyskuje przychody za pośrednictwem polskiego płatnika i nie ma innych przychodów lub warunków, aby wybrać PIT 36, rozlicza się na PIT 37.

Na druku PIT 36 rozliczają się też podatnicy, którzy chcą wykazać straty z lat ubiegłych ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali formę liniową podatku rozliczenia podatku, wypełniają deklarację PIT 36 L.

Jeśli podatnik uzyskał poza tym przychody opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych lub dochody kapitałowe, musi złożyć dodatkowo PIT 28  lub PIT 38 czyli dwie lub trzy różne deklaracje, gdyż PIT 36 obejmuje tylko przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Druk PIT 36 wypełniamy, gdy chcemy rozliczyć swoje dochody indywidualnie, ale też wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem albo z małoletnimi dziećmi.

Przy rozliczaniu wspólnym formularz PIT 36 wybieramy, gdy oboje małżonkowie albo tylko jeden z ich spełnia przynajmniej jeden z warunków.

Do zeznania należy załączyć załączniki: PIT B (dotyczy rozliczenia działalności gospodarczej, PIT M (dotyczy przychodów małoletnich dzieci), PIT ZG (wykazanie dochodów zagranicznych). Jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń powinniśmy dołączyć PIT O (informacje o ulgach i odliczeniach) lub PIT D (wydatki na cele mieszkaniowe)

Roczne zeznanie podatkowe składamy po zakończeniu roku podatkowego. Ostateczny termin złożenia PIT-36 mija 30 kwietnia roku następnego.