Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT-36 2023/2024 - jak rozliczyć Polski Ład?

PIT-36 2023/2024 - jak rozliczyć Polski Ład?

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 16:24:03

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla podatników, których przychody rozliczane są według skali podatkowej, jednakże nie mogą rozliczać się na druku PIT-37. Z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej gdy osiągnęliśmy nie tylko przychody rozliczane przez płatników naszego PIT, ale również prowadzimy działalność gospodarczą lub uzyskujemy dochody z innych źródeł.

Spis Treści:

 1. PIT-36 - kto składa?
 2. PIT-36 - załączniki
 3. PIT-36 - do kiedy?

PIT-36 - kto składa?

Formularz PIT-36 muszą wybrać podatnicy, których przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale pochodzą nie tylko od płatników, lecz z  prowadzonej w roku podatkowym pozarolniczej działalności gospodarczej (dotyczy to również korzystających z tzw. kredytu podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, ze źródeł zagranicznych a także krajowych, od których nie były odprowadzane zaliczki na podatek przez płatnika lub były odprowadzane przez samego podatnika.

Jeśli podatnik pracuje za granicą, ale uzyskuje przychody za pośrednictwem polskiego płatnika i nie ma innych przychodów lub warunków, aby wybrać PIT-36, rozlicza się na PIT-37.

Na druku PIT-36 rozliczają się też podatnicy, którzy chcą wykazać straty z lat ubiegłych ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali formę liniową podatku rozliczenia podatku, wypełniają deklarację PIT-36L.

Jeśli podatnik uzyskał poza tym przychody opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych lub dochody kapitałowe, musi złożyć dodatkowo PIT-28 lub PIT-38 czyli dwie lub trzy różne deklaracje, gdyż PIT-36 obejmuje tylko przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Druk PIT-36 wypełniamy, gdy chcemy rozliczyć swoje dochody indywidualnie, ale też wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem albo z małoletnimi dziećmi.

Przy rozliczaniu wspólnym formularz PIT-36 wybieramy, gdy oboje małżonkowie albo tylko jeden z ich spełnia przynajmniej jeden z warunków.

PIT-36 - załączniki

Najpowszechniej załączanymi drukami do PIT-36 są PIT-B (dotyczy rozliczenia działalności gospodarczej, PIT-M (dotyczy przychodów małoletnich dzieci), PIT-ZG (wykazanie dochodów zagranicznych). Jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń powinniśmy dołączyć PIT-O (informacje o ulgach i odliczeniach) lub PIT-D (wydatki na cele mieszkaniowe).

Wszystkie załączniki do formularza deklaracji PIT-36 można podzielić na dwie kategorie:

 1. Załączniki na potrzeby rozliczenia ulg oraz odliczeń,
 2. Załączniki wspierające wykazanie dodatkowych dochodów.

Załącznikami do PIT-36, na których przysługujące na preferencje podatkowe to w szczególności:

 • PIT/D – służący do rozliczenia ulgi mieszkaniowej,
 • PIT/0 – na tym druku rozliczymy większość pozostałych ulg/odliczeń nie stanowiących ulgi mieszkaniowej,
 • PIT/BR – tutaj wykażemy wydatki poniesione w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Do załączników z dochodami zaliczają się:

 • PIT/B – dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • PIT/Z – z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem,
 • PIT/M – obejmujący dochody małoletnich dzieci,
 • PIT/ZG – odpowiadający za przedstawienie dochodów zagranicznych,
 • PIT/DS – wykazujący dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.
Uwaga! Należy pamiętać, że informacje podane w załącznikach do PIT-36 w dalszej części powinniśmy przenieść do deklaracji.

PIT-36 - do kiedy?

Roczne zeznanie podatkowe składamy po zakończeniu roku podatkowego. Ostateczny termin złożenia PIT-36 mija co do zasady 30 kwietnia roku następnego. Jeśli ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, termin na złożenie PIT-36 wydłuża się do najbliższego dnia roboczego następującego po okresie wolnym. Przykładowo 2024 będzie rokiem, w którym będziemy mogli złożyć PIT-36 aż do 2 maja 2024 - podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do deklaracji składanych w 2023.