Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT-28

PIT-28

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:22:14

Roczną deklarację PIT 28 składa się do urzędu skarbowego w terminie wcześniejszym niż inne roczne formularze podatkowe, bo do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie obejmuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość  odliczeń  oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie na druku PIT 28 można złożyć w formie pisemnej lub przesłać PIT 28 online. Składają je podatnicy, którzy podjęli decyzję i zawiadomili organ skarbowy o rozliczaniu w formie ryczałtu przychodów związanych z:

1.działalnością gospodarczą,

2.najmem, podnajmem, dzierżawą, poddzierżawą lub umowami o podobnym charakterze.

Obowiązek zgłoszeniowy z tytułu wyboru rozliczeń podatkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od  sytuacji:

  1. w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – w dniu rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu pierwszego przychodu,
  2. dla prowadzących już działalność – do 20 stycznia o zmianie sposobu rozliczeń na ryczałtowy,
  3. dla korzystających z ryczałtu zawiadomienie o kontynuowaniu tej formy nie jest wymagane,
  4. dla uzyskujących przychody z tytułu najmu, dzierżawy itp. – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu (jeśli pierwszy przychód w grudniu, oświadczenie do końca roku).

Na formularzu PIT 28 przychody z działalności gospodarczej można rozliczyć jedynie indywidualnie, nie jest możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem.  Ryczałt wyklucza również prawo do rozliczania innych przychodów opodatkowanych poza ryczałtem łącznie z małżonkiem lub  w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku przychodów z najmu i dzierżawy prywatnej lub podobnych umów. Wówczas przychody inne niż wykazane w deklaracji PIT 28 mogą być rozliczane wspólnie z małżonkiem albo z małoletnimi dziećmi.

Wybierając ryczałt ewidencjonowany można liczyć na uproszczoną księgowość, ponieważ nie rozlicza się kosztów. Nie odlicza się ulgi prorodzinnej. Można natomiast odliczyć składki na ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, inne ulgi i odliczenia przewidziane w art 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W PIT 28 jest możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, dla której chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Stawka ryczałtu zależna jest od rodzaju działalności. Podatnik może korzystać z kilku stawek jednocześnie.

Podatnik nie może kontynuować rozliczenia  na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  PIT 28, jeśli w roku poprzednim jego przychody z działalności przekroczyły 150 000 euro.

Z opodatkowania ryczałtem można zrezygnować z początkiem roku podatkowego. Należy wtedy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji do dnia 20 stycznia danego roku. Jeżeli nie ma takiego zgłoszenia, uważa się, że nadal stosowana jest forma ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub najmu.