Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT 11

PIT 11

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:25:49

Formularz podatkowy PIT 11 przeznaczony jest dla płatników, którzy mają obowiązek sporządzenia informacji o przychodach podatnika oraz o pobranych i odprowadzonych zaliczkach na podatek. Informację taką przesyłają do podatników oraz do urzędów skarbowych.

Rozliczenie pitu 11 jest podstawą zeznania rocznego sporządzanego po zakończeniu roku podatkowego. Informacja PIT 11 jest niezbędna przy samodzielnym wypełnianiu pitów. Pit 11 druk wypełniony przez płatnika powinniśmy otrzymać  do końca lutego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym mieliśmy przychód (ewentualnie stratę). Jeśli jej nie otrzymamy, nie zwalnia nas to z obowiązku ujęcia w zeznaniu rocznym wszystkich przychodów. Można też zwrócić się do pracodawcy o wystawienie informacji na druku PIT-11. Jeśli nasza prośba nie odniesie skutku, możemy poinformować o tym urząd skarbowy.

Płatnik może dostarczyć podatnikowi PIT 11 w dowolny sposób, tzn. listownie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio. Natomiast do urzędu skarbowego musi przekazać go elektronicznie. Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 dla płatników, którzy sporządzają informację PIT-11 dla więcej niż 5 podatników (limit 5 deklaracji nie dotyczy deklaracji sporządzanych przez biura rachunkowe). Termin przekazywania dokumentów drogą elektroniczną to koniec lutego, natomiast małe firmy sporządzające pisemne informacje PIT-11 dla nie więcej niż 5 pracowników czy zleceniobiorców mają obowiązek dostarczenia informacji do końca stycznia. Trzeci egzemplarz informacji PIT 11 płatnik zachowuje w swoich aktach.

Jeśli podatnik otrzymuje rentę, emeryturę, zasiłek pieniężny lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, do wystawienia PIT-11 zobowiązany jest odpowiedni organ, który jest płatnikiem.

Podatnik może otrzymać większą ilość informacji PIT 11, od kilku pracodawców lub z innych źródeł. Wszystkie musi rozliczyć w jednym sporządzanym po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu.

Ministerstwo Finansów rozpatruje możliwość zastąpienia PIT-11, PIT-8C i PIT-R jednym drukiem PIT INF. Na razie pozostaje to w sferze planów.